Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Έκρηξη συμπαθητική

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ως έκρηξη συμπαθητική ή εκ συμπαθείας χαρακτηρίζεται το φαινόμενο κατά το οποίο όταν σημειωθεί μία έκρηξη σ΄ ένα σημείο τότε προκαλούνται σειρά άλλων εκρήξεων και σε άλλα σημεία που βρίσκονται σε κάποια απόσταση. Έτσι παρατηρείται σε εκρήξεις πυριτιδαποθηκών ή σημείων όπου φυλάσσονται εκρηκτικές ύλες να μεταδίδεται η έκρηξη από το ένα σημείο, (αποθήκη), σε άλλο μη εφαπτόμενο. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στη θάλασσα όπου για παράδειγμα η έκρηξη μιας τορπίλης μπορεί να προκαλέσει την έκρηξη άλλης που έχει προσγειαλώσει (έχει χωθεί στην άμμο) ή έκρηξη μιας θαλάσσιας νάρκης να προκαλέσει την έκρηξη άλλων που βρίσκονται στον αυτό χώρο.

Στις πυριτιδαποθήκες καθώς και στους χώρους παραγωγής εκρηκτικών συνηθίζεται να υψώνονται τοίχοι ώστε να εμποδίζονται τα ωστικά κύματα σε γενόμενο ατύχημα προς αποτροπή ακριβώς του φαινομένου αυτού.