Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Ακτή

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ακτή (coast), χαρακτηρίζεται η τελευταία προς την θάλασσα (ή αντίστοιχα όχθη σε λίμνη, ή ποταμό), εσχατιά της ξηράς. Συνηθέστερα η παραθαλάσσια έκταση της ξηράς που γεωλογικά φαίνεται αυτή να τερματίζει προς την θάλασσα.

Ανάλογα της γραμμής κλίσης που παρουσιάζουν οι ακτές διακρίνονται σε:

  1. "Εν χρω": χαρακτηρίζονται εκείνες που παρουσιάζουν σχεδόν μηδενική κλίση, σύριζα με την επιφάνεια της θάλασσας και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες, σε κατάσταση ηρεμίας, στη ναυσιπλοΐα.
  2. Ομαλές: χαρακτηρίζονται εκείνες που παρουσιάζουν κλιση μέχρι 15°
  3. Υπόκρημνοι: χαρακτηρίζονται εκείνες που παρουσιάζουν κλίση 15° - 25°
  4. Κρημνώδεις: χαρακτηρίζονται εκείνες που παρουσιάζουν κλίση 25° - 45°
  5. Απόκρυμνες: χαρακτηρίζονται εκείνες που παρουσιάζουν κλίση 45° - 70° και
  6. Απορρώγας: χαρακτηρίζονται εκείνες που παρουσιάζουν κλίση 90° ή περισσότερο.

Επι της ακτής καθορίζεται ο αιγιαλός, δηλαδή η "γραμμή αιγιαλού" και εξ αυτής η παραλία, δηλαδή το "πλάτος" ή η "ζώνη της παραλίας". Οτιδήποτε που υφίσταται επί των ακτών και έχει σχέση προς την θάλασσα χαρακτηρίζεται "επάκτιο", (π.χ. Σταθμός, πυροβολείο κλπ.), αντίθετα οτιδήποτε που βρίσκεται επί των ακτών και έχει σχέση ή ανάγεται προς τη ξήρά χαρακτηρίζεται "παράλιο".

Δείτε επίσης