Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Αλεξάνδρου Σκηναί

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Είναι η απόδοση στην ελληνική της λατινικής τοπωνυμίας Alexandroscenae που οι Τούρκοι είχαν μεταφράσει σε «Ισκεντερουνά». Η περί των 7-8 μιλίων ΝΝΔ της Σουρ (δηλαδή της Τύρου) τοποθεσία, παράκτια της Συρίας, ή 2,5 μίλια ΒΑ του Ακρωτηρίου Ρας-Ελ–Αμπιάντ (Ras-El-Abiad) του Promontorium Album του Πλινίου, όπου και η διανοιχθείσα από εποχής Αλεξάνδρου Σεβήρου εντός βράχων παραλιακή οδός άγουσα σε παρακείμενο Φρούριο, έργο που ολοκληρώθηκε από τον Καρακάλλα.

Τα Ιεροσολυμικά οδοιπορικά (Itinerarium Ierosolymitanum) αναφέρουν τη θέση αυτή ως σταθμό ανάπαυσης των οδοιπόρων και καραβανιών. Κατά τον Μεσαίωνα η θέση αυτή μετονομάσθηκε σε Σκανδάλιον (Scandalium) ή Σκανδάριον (Scandarium) υπαγόμενη ως τιμάριο (φέουδο) στη Τύρο (E.G.Rey: Les familles d’ Outre-Mer).

Ο Βαλδουΐνος Α' (Baldouin) το (1116) χρησιμοποίησε αυτή ως βάση του σε επιχειρήσεις κατά της Τύρου. Σήμερα αποτελεί ομώνυμο χωριό στην ερημική εκείνη περιοχή (φ: 33° 09’B και λ: 35° 09’ 40’’ A αγγλ. χάρτης 2633) με ερείπια οχυρού, αναβλύζουσα πηγή και πλήθος ερειπίων ιωνικού ρυθμού καθώς και θεμελιώσεις αρχαίων κτιρίων, και σαρκοφάγων στις γύρω θέσεις Idmid, Kulat, Shemma και Nakura.

Η άποψη του Baedecker (Palestine et Syrie) εκδ. 1906 όπου την ονομασία την αποδίδει στον Μ. Αλέξανδρο δεν διασταυρώθηκε από άλλα στοιχεία και συνεπώς δεν θεωρείται να ευσταθεί.