Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Αλεξάνδρου κλίμακα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Αναφέρεται από τον Πολύαινο εις τα αφιερωμένα στον Μάρκο Αυρήλιο Στρατηγηματικά ή Στρατηγήματά του (Δ 3, 23) για τη κλιμακωτή ατραπό που λέγεται ότι λαξεύτηκε το 336 π.Χ. κατά διαταγή του Αλέξανδρου Γ' επί πλαγιάς της Όσσας στα Τέμπη, προκειμένου να υπερκεράσει τους Θεσσαλούς. Σήμερα διακρίνεται μέρος αυτού παρά τη θέση Γκαρίτσα. Ντόπιοι ονόμαζαν παλαιότερα αυτή «..στου Βασιλιά το σεράϊ».