Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Αναπτυσσόμενες Χώρες

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Στην οικονομική βιβλιογραφία και ειδικά στα αναπτυξιακά οικονομικά, ο όρος «Αναπτυσσόμενες Χώρες» αναφέρεται σε εκείνες τις χώρες, οι οποίες βρίσκονται σε χαμηλό στάδιο οικονομικής ανάπτυξης. Παλιότερος αλλά και ανακριβής, φορτισμένος όρος είναι το «τρίτος κόσμος».

Χαρακτηριστικά των αναπτυσσομένων χωρών είναι συνήθως οι κακές φυσικές υποδομές, το χαμηλό ανθρώπινο κεφάλαιο, η σχετική έλλειψη φυσικού κεφαλαίου και βιομηχανίας, οι ελλιπείς θεσμοί, η ανώριμη δημοκρατία ή η πλήρης έλλειψη της, το χαμηλό εισόδημα, η διαδεδομένη φτώχεια κ.τ.λ.

Συχνά φαινόμενα που έρχονται μαζί με ένα χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης είναι η μετανάστευση προς πλουσιότερες χώρες, είτε λόγω ανεργίας είτε λόγω αναζήτησης υψηλότερων μισθών.

Ακριβολογώντας, πολλές από τις χαμηλής ανάπτυξης χώρες δεν θα έπρεπε να ονομάζονται αναπτυσσόμενες, καθώς δεν έχουν θετική ανάπτυξη Η βιβλιογραφία όμως διίσταται σε αυτό το σημείο. Τα τελευταία 15-20 χρόνια, οι περισσότερες οικονομικά ασθενείς χώρες εκτός Αφρικής είχαν ισχυρή θετική ανάπτυξη.