Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Ανατολή

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Η Ανατολή (A) / (East)(Ε) σε σχέση με τις άλλες κατευθύνσεις.
Η Ανατολή (A) / (East)(Ε) σε σχέση με τις άλλες κατευθύνσεις.
Το άρθρο αυτό αναφέρεται στο σημείο/κατεύθυνση του ορίζοντα. Για άλλες χρήσεις του όρου βλ. Ανατολή (αποσαφήνιση).

Η Ανατολή ή Απηλιώτης είναι γεωγραφική κατεύθυνση. Αποτελεί ένα από τα τέσσερα κύρια σημεία ορίζοντος και κατ΄ επέκταση σημεία της πυξίδας. Είναι το αντίθετο της Δύσης, κατά σημείο και κατεύθυνση και βρίσκεται σε ορθή γωνία με τον βορρά και τον νότο.

Κατά κανόνα, σε όλους τους χάρτες, εκτός των αστρονομικών, η Ανατολή καταφαίνεται στο δεξιό τμήμα από το μέσον αυτών.

Το ακριβές σημείο της Ανατολής είναι δυνατόν να εξακριβωθεί με τη χάραξη της μεσημβρινής γραμμής (μεσημβρινή διάβαση) η οποία και είναι η κατεύθυνση Βορρά - Νότου αν ληφθεί επ΄ αυτής και στο μέσον κάθετη γραμμή ή με την παρατήρηση της ανατολής του Ηλίου κατά το χρόνο των ισημεριών, δηλαδή στις 21 Μαρτίου και 23 Σεπτεμβρίου κατ΄ έτος.
Κατ΄ επέκταση ονομάζεται ανατολή και όλο το τμήμα (τόξο) του ορίζοντα από το οποίο παρατηρούνται ν΄ ανατέλουν οι αστέρες, ο Ήλιος και η Σελήνη, συνεπεία της φαινομένης περιστροφής της ουράνιας σφαίρας που και αυτή οφείλεται ως γνωστόν στη πραγματική περιστροφή της Γης περί τον άξονά της.