Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Αντίρροια

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Με τον όρο αντίρροια (αντίθετη ροή), ως ουσιαστικό, χαρακτηρίζεται το φυσικό φαινόμενο της παρουσίας ή δημιουργίας, απ΄ οποιαδήποτε αιτία, θαλάσσιου ρεύματος αντίθετα του συνήθως υφιστάμενου παράκτιου.

Στο φαινόμενο της παλίρροιας ο όρος "αντίρροια" χαρακτηρίζει την μεταστροφή που σημειώνεται ως προς την κατεύθυνση του θαλάσσιου ρεύματος που υπήρχε προηγουμένως σε ορισμένη χρονική στιγμή.

Επίσης ως επίθετο απαντάται στον πληθυντικό ως: αντιρροιακά ρεύματα που πρόκειται κυρίως για ζεύγη θαλασσίων ρευμάτων κινουμένων κατ΄ αντίθετη κατεύθυνση μεταξύ τους, το ένα ύπερθεν του άλλου. Τέτοια "αντιρροιακά ρεύματα" παρατηρούνται στις ακτές του Ανατολικού Αιγαίου και ιδιαίτερα έντονα στα Στενά των Δαρδανελίων μέχρι την έξοδο του Βοσπόρου στη Μαύρη θάλασσα. Το φαινόμενο αυτό δημιουργείται είτε εκ της διαφοράς περιεκτικότητας άλατος, (ως συνηθέστερα), είτε εκ της διαφοράς θερμοκρασίας υποβρύχιου και επιφανειακού ρεύματος. Για παράδειγμα: οι λουόμενοι στις ανατολικές ακτές της Σάμου, εξερχόμενοι από την θάλασσα δεν μένει σχεδόν καθόλου επάνω τους αλάτι, σε αντίθεση με τους λουόμενους στις δυτικές ακτές της Σάμου.

Και οι δύο παραπάνω όροι ως ουσιαστικό και ως επίθετο λαμβάνονται ιδιαίτερα υπ΄ όψη τόσο στη Ναυτιλία, κατά τον επιχειρούμενο από πλοία διάπλου περιοχής που υφίσταται τέτοιο φαινόμενο, όσο και στην διενέργεια αλιείας πλησίον ομοίως τέτοιων περιοχών, καθώς και σε άλλες υποβρύχιες δραστηριότητες.