Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Αρχαίος

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η ελληνική λέξη Αρχαίος σημαίνει γενικά ο εξ αρχής, ο από πολλών χρόνων υπάρχων και μάλιστα ο πολύ παλαιός.

Στην αρχαία ελληνική γλώσσα η λέξη αρχαίος προτιμούταν στη χρήση από τη λέξη παλαιός κάθε φορά που πρόκειταν να δηλωθεί οτιδήποτε που λόγω του διαρρεύσαντος χρόνου απώλεσε την αξία του.

  • Με τον όρον αυτόν αποδιδόμενον στον πληθυντικό Αρχαίοι καθιερώθηκε να χαρακτηρίζονται, αφενός μεν όλοι οι λαοί της αρχαιότητας, και αφετέρου οι πολιτισμοί και τα ανθρώπινα δημιουργήματα που ανάγονται στη παραπάνω ιστορική περίοδο, π.χ. οικισμοί, ναοί, θέατρα κ.λπ.