Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Αρχαιογνωσία

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η Αρχαιογνωσία αποτελεί την συνολική από κάθε άποψη γνώση του βίου των λαών της αρχαιότητας και ιδιαίτερα των δύο κατ΄ εξοχή φορέων λαών ηθικού και πνευματικού πολιτισμού, των Ελλήνων και των Ρωμαίων (για τον ελληνικό πάντα χώρο).

Κατά καιρούς ο όρος αρχαιογνωσία ταυτίσθηκε άλλοτε με την Ιστορία, άλλοτε με την Φιλολογία και άλλοτε με την Αρχαιολογία υπό την ευρύτερη έννοια. Σήμερα που οι όροι έχουν περισσότερο διασαφηνιστεί η Αρχαιογνωσία θεωρείται μέγας επιστημονικός κλάδος της Ιστορίας και η καθ΄ αυτή επιστήμη μελέτης της αρχαιότητας, όλες δε οι άλλες που έχουν επί της αυτής ιστορικής περιόδου αντικειμένο έρευνας και μελέτης αποτελούν βοηθητικές υποεπιστήμες αυτής.