Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Αρχαιότητα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Γενικά με τον όρο Αρχαιότητα ή παλαιότητα χαρακτηρίζεται η ιδιότητα του αρχαίου, του πολύ παλαιού. Μεταγενέστερα όμως ο όρος αυτός καθιερώθηκε να σημαίνει και να χαρακτηρίζει όλη την ιστορική περίοδο πριν το Μεσαίωνα, ο οποίος αρχίζει με την κατάλυση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας τον 5ο μ.Χ. αιώνα.
Σήμερα υπό την ιστορική έννοια του όρου κυριολεκτείται η μακρά περίοδος από την κλασσική εποχή της Ελλάδας και της Ρώμης μέχρι της εμφάνισης του Χριστιανισμού. Βέβαια στη περίοδο αυτή συμπεριλαμβάνονται και όλοι οι πρώιμοι πολιτισμοί, που αναδείχθηκαν στη Μεσοποταμία, στην Αρχαία Αίγυπτο, στην Εγγύς Ανατολή γενικότερα, και λιγότερο στην Άπω Ανατολή.

Πίνακας περιεχομένων

Χρονολογίες

Αρχή της Ιστορίας

  • 10000 π.Χ. - η ανακάλυψη της γεωργίας είναι η παλαιότερη δεδομένη ιστορική εποχή
  • 3300 π.Χ. - τα αρχαιότερα γραπτά

Σημαντικές χρονολογίες και γεγονότα

Πολιτισμοί

Δείτε επίσης