Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Αρχαιότητες

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Με τον όρο Αρχαιότητες χαρακτηρίζονται γενικά όλα τα μνημεία τέχνης καθώς και επιγραφές που ανάγονται στον αρχαίο κόσμο και συνεκδοχικά κάθε τι παλαιό έργο τέχνης.

Στο χώρο της επιστημονικής ορολογίας ο όρος αρχαιότητες είχε περίπου την ίδια τύχη με την λέξη αρχαιολογία. Έτσι είχαν δημιουργηθεί παλαιότερα οι όροι: "πολιτικές αρχαιότητες" που αναφέρονταν κυρίως στην ιστορία του αρχαίου δημόσιου βίου, "σκηνικές αρχαιότητες" που αναφέρονταν στην ιστορία του αρχαίου θεάτρου κ.λπ. Όλοι αυτοί οι επιμέρους όροι χρησιμοποιούνταν μέχρι περίπου το 1920 όπου και έπαυσαν μετά την νεότερη και επιστημονικότερη αναγωγή των όρων αντίστοιχα με τις ιδρυθείσες Εφορείες αρχαιοτήτων.