Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Αυτανάφλεξη

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η αυτανάφλεξη είναι μια ειδική περίπτωση αιφνίδιας ανάφλεξης καύσιμου υλικού, χωρίς εξωτερικό αίτιο. Δηλαδή που δεν απαιτείται φλόγα ή σπινθήρας για την ανάφλεξη του μίγματος καυσίμου/αέρα.

Στην περίπτωση της αυτανάφλεξης η θερμοκρασία του υλικού φτάνει σε μια ειδική τιμή που λέγεται θερμοκρασία αυτανάφλεξης, πάνω από την οποία το μίγμα αναφλέγεται αυτόματα (χωρίς την ανάγκη φλόγας ή σπινθήρα).

Υπάρχουν υλικά που όσο κι αν φαίνονται "αθώα" είναι δυνατόν να προκαλέσουν φωτιά με αυτανάφλεξη, όπως για παράδειγμα ο υγρός σανός που μπορεί ν΄ αναπτύξει μεγάλη θερμοκρασία και ν΄ αναφλεγεί. Επίσης στουπιά καθαρισμού της βέργας της στάθμης λαδιού μηχανής αυτοκινήτων όταν τοποθετείται κοντά στη μηχανή, σφουγγάρια καθαρισμού μαγειρείων που φέρουν λίπη όταν τοποθετούνται κοντά σε εστίες θερμότητας κ.λπ.

Το φαινόμενο έχει ιδιαίτερη σημασία και βρίσκει εφαρμογή στους ντηζελοκινητήρες, στους οποίους η ανάφλεξη του καυσίμου (πετρελαίου) γίνεται με αυτανάφλεξη (δεν υπάρχουν "μπουζί"). Για να γίνει αυτό δυνατό, γίνεται πολύ ψηλή συμπίεση του αέρα (λόγος συμπίεσης 15:1 και πάνω) στον κύλινδρο, με αποτέλεσμα την άνοδο της θερμοκρασίας του, η οποία με τη σειρά της εξασφαλίζει την αυτανάφλεξη του πετρελαίου που ψεκάζεται στο τέλος της συμπίεσης.

Η θερμοκρασία αυτανάφλεξης επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως η πίεση. Αύξηση της πίεσης προκαλεί μείωση της θερμοκρασίας αυτανάφλεξης.

Η αυτανάφλεξη των καυσίμων έχει ιδιαίτερη σημασία για την αποθήκευσή τους σε δεξαμενές και μπορεί να γίνει αιτία σοβαρών ατυχημάτων.