Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Βασίλειο (βιολογία)

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Στη κλασσική συστηματική ταξινόμηση ως Βασίλειο (Regnum) ονομάζεται η υψηλότερη κατηγορία της συστηματικής ταξινόμησης. Αρχικά όλα τα ζωντανά όντα διαιρούνταν μόνο σε Φυτά και Ζώα, αργότερα προστέθηκαν τα Πρώτιστα (Protista) και διαχωρίστηκαν οι Μύκητες από τα Φυτά. Τελευταία προστέθηκαν τα Αρχαιοβακτηρίδια. Αυτά τα 6 βασιλεία βάσει γενετικών εξετάσεων τελευταία, διαιρέθηκαν σε τρία Υπερβασίλεια (Superregnum), σύμφωνα με το σχήμα. Σε βασιλεία διαιρούνται μόνο τα Eukarya.

Haeckel (1894)
Τρία βασίλεια
Whittaker (1959)
Πέντε βασίλεια
Woese
(1977)
Έξι βασίλεια
Woese (1990)
Τρία υπερβασίλεια
Πρώτιστα (Protista) Μονήρη (Monera) Eubacteria Bacteria
Archaebacteria Archaea
Πρώτιστα (Protista) Πρώτιστα (Protista) Eukarya
Φυτά Μύκητες (Fungi) Μύκητες (Fungi)
Φυτά Φυτά
Ζώα Ζώα Ζώα


Στη κλασσική συστηματική ταξινόμηση ως Βασίλειο (Regnum) ονομάζεται το σύνολο των φύλων που είναι συγγενή μεταξύ τους. Μεταξύ φύλων και βασιλείου υπάρχουν άλλες κατηγορίες, η πιο κοντή στο βασίλειο είναι το Υποβασίλειο.