Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Βασιλικό Ύδωρ

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Αυτό το άρθρο είναι ορφανό καθώς λίγα ή και καθόλου άρθρα συνδέουν σε αυτό.

Παρακαλούμε βοηθήστε βάζοντας συνδέσμους προς αυτό σε άρθρα για σχετικά θέματα. (Ιανουαρίου 2008)

Πρόκειται για την καθιερωμένη ονομασία μείγματος πυκνού υδροχλωρικού (HCl) και νιτρικού οξέως (HNO3). Ονομάστηκε έτσι εξαιτίας της ιδιότητας του να διαλύει τα ευγενή μέταλλα χρυσό και λευκόχρυσο.

Η αναλογία HCl και ΗΝΟ3 στο Βασιλικό Ύδωρ είναι 3 μέρη HCl (συγκεντρώσεως περίπου 12Μ) και 1 μέρος HNO3 (συγκεντρώσεως περίπου 16Μ). Αυτό αντιστοιχεί σε 4 όγκους HCl και 1 όγκο ΗNO3. Το πυκνό HNO3 καθώς είναι ένα πολύ οξειδοτικό σώμα διασπά το HCl κατα την αντίδραση

HNO3 (aq) + 3 HCl (aq) → NOCl (g) + Cl2 (g) + 2 H2O (l)
2 NOCl (g) → 2 NO (g) + Cl2 (g)

Η ισχυρή διαλυτική ικανότητα του Βασιλικού Ύδατος οφείλεται στο σχηματισμο Cl- που είναι πολύ ενεργό κατά τη στιγμή της παρασκευής του και προσβάλει τα ευγενή μέταλλα σχηματίζοντας χλωριούχα άλατα.

Οξείδωση Χρυσού (Au)

Au (s) + 3 NO3- (aq) + 6 H+ (aq) → Au3+ (aq) + 3 NO2 (g) + 3 H2O (l) and
Au3+ (aq) + 4 Cl- (aq) → AuCl4- (aq).

Η αντιδραση οξείδωσης μπορει να γραφεί με Μονοξείδιο του Αζώτου(ΝΟ) ως προϊόν παρά με Διοξείδιο του αζώτου(NO2)

Au (s) + NO3- (aq) + 4 H+ (aq) → Au3+ (aq) + NO (g) + 2 H2O (l).

Οξείδωση Λευκόχρυσου (Pt)

Pt (s) + 4 NO 3- (aq) + 8 H+ (aq) → Pt4+ (aq) + 4 NO2 (g) + 4 H2O (l)
3Pt (s) + 4 NO 3- (aq) + 16 H+ (aq) → 3Pt4+ (aq) + 4 NO (g) + 8 H2O (l)

Το οξειδωμένο ιόν Pt έπειτα αντιδρά με τα ιόντα Cl και δίνουν το Χλωροπλατινικό ιόν

Pt4+ (aq) + 6 Cl- (aq) → PtCl62- (aq)

Πειραματικά απεδείχθη ότι η αντίδραση του Λευκόχρυσου με το Βασιλικό ύδωρ είναι πιο σύνθετ. Οι επιμέρους αντιδράσεις παράγουν ένα μίγμα Χλωροπλατινώδους οξέως (H2PtCl4) και Νιτροπλατινικού Χλωριδίου ((NO)2PtCl4). Το Νιτροπλατινικό χλωρίδιο είναι στερεό προϊόν. Για πλήρη οξείδωση του Λευκόχρυσου τα παραπάνω προϊόντα αντιδρούν με Υδροχλωρικό οξύ (HCl)

Pt (s) + 2 HNO3 (aq) + 4 HCl (aq) → (NO)2PtCl4 (s) + 3 H2O (l) + 1/2 O2 (g)
(NO)2PtCl4 (s) + 2 HCl (aq) → H2PtCl4 (aq) + NOCl (g)

Το Χλωροπλατινώδες οξύ μπορεί να οξειδωθεί σε Χλωροπλατινικό οξύ με κορεσμό του διαλύματος με Χλωριο και θερμαίνοντάς το.

H2PtCl4 (aq) + Cl2 (g) → H2PtCl6 (aq)

Υπόμνημα: aq : υδατικό διάλυμα, s  : στερεό, l  : υγρό, g  : αέριο.