Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Βικιπαίδεια:Βικιπύλη/"Οικονομία"/Αγορές/Αρχείο

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια


Κλείσιμο Τετάρτης 04/01/06:
ΧΑΑ: 3.767,91 μον. (+ 0,35)
Λονδίνο: 5.618,80 μον. (- 0,35)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,20860


Κλείσιμο Παρασκευή 09/12/05:
ΧΑΑ: 3.512,82 μον. (+ 0,02)
Λονδίνο: 5.517,40 μον. (- 0,25)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,18110


Κλείσιμο Πέμπτη 08/12/05:
ΧΑΑ: 3.512,02 μον. (- 0,65)
Λονδίνο: 5.531,10 μον. (+ 0,04)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,18140


Κλείσιμο Τετάρτη 07/12/05:
ΧΑΑ: 3.534,92 μον. (+ 0,55)
Λονδίνο: 5.528,80 μον. (- 0,18)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,17090


Κλείσιμο Τρίτη 06/12/05:
ΧΑΑ: 3.515,62 μον. (+ 0,22)
Λονδίνο: 5.538,80 μον. (+ 0,52)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,17830


Κλείσιμο Δευτέρα 05/12/05:
ΧΑΑ: 3.508,07 μον. (+ 0,24)
Λονδίνο: 5.510,40 μον. (- 0,32)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,17890


Κλείσιμο Παρασκευή 02/12/05:
ΧΑΑ: 3.499,77 μον. (+ 0,54)
Λονδίνο: 5.528,10 μον. (+ 0,77)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,17160


Κλείσιμο Πέμπτη 01/12/05:
ΧΑΑ: 3.480,87 μον. (+ 1,14)
Λονδίνο: 5.486,10 μον. (+ 1,16)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,17360


Κλείσιμο Τετάρτη 30/11/05:
ΧΑΑ: 3.441,64 μον. (- 1,58)
Λονδίνο: 5.423,20 μον. (- 1,23)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,17870


Κλείσιμο Τρίτης 29/11/05:
ΧΑΑ: 3.496,87 μον. (- 0,12)
Λονδίνο: 5.491,00 μον. (+ 0,25)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,17740


Κλείσιμο Δευτέρας 28/11/05:
ΧΑΑ: 3.501,21 μον. (+ 0,49)
Λονδίνο: 5.477,40 μον. (- 0,84)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,18430


Κλείσιμο Παρασκευή 25/11/05:
ΧΑΑ: 3.484,13 μον. (- 0,07)
Λονδίνο: 5.523,80 μον. (+ 0,23)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,17220


Κλείσιμο Πέμπτη 24/11/05:
ΧΑΑ: ...
Λονδίνο: ...

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: ...


Κλείσιμο Τετάρτη 23/11/05:
ΧΑΑ: 3.491,56 μον. (- 0,38)
Λονδίνο: 5.531,70 μον. (+ 0,26)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,18130


Κλείσιμο Τρίτη 22/11/05:
ΧΑΑ: 3.504,86 μον. (+ 0,65)
Λονδίνο: 5.517,20 μον. (+ 0,35)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,18190


Κλείσιμο Δευτέρα 21/11/05:
ΧΑΑ: 3.482,08 μον. (- 0,77)
Λονδίνο: 5.497,90 μον. (- 0,02)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,17300


Κλείσιμο Παρασκευή 18/11/05:
ΧΑΑ: 3.509,20 μον. (+ 0,65)
Λονδίνο: 5.498,90 μον. (+ 0,71)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,17690


Κλείσιμο Πέμπτη 17/11/05:
ΧΑΑ: 3.486,52 μον. (+ 1,35)
Λονδίνο: 5.460,00 μον. (+ 0,55)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,17560


Κλείσιμο Τετάρτη 16/11/05:
ΧΑΑ: 3.440,18 μον. (+ 0,34)
Λονδίνο: 5.430,00 μον. (- 0,18)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,16700


Κλείσιμο Τρίτη 15/11/05:
ΧΑΑ: 3.428,61 μον. (- 0,39)
Λονδίνο: 5.439,60 μον. (- 0,56)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,17190


Κλείσιμο Δευτέρας 14/11/05:
ΧΑΑ: 3.442,20 μον. (+ 0,58)
Λονδίνο: 5.470,00 μον. (+ 0,09)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,16870


Κλείσιμο Παρασκευής 11/11/05:
ΧΑΑ: 3.422,36 μον. (+ 0,91)
Λονδίνο: 5.465,10 μον. (+ 0,77)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,17320


Κλείσιμο Πέμπτης 10/11/05:
ΧΑΑ: 3.391,42 μον. (- 0,77)
Λονδίνο: 5.423,50 μον. (- 0,30)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,16840


Κλείσιμο Τετάρτης 09/11/05:
ΧΑΑ: 3.417,73 μον. ( 0,05)
Λονδίνο: 5.439,80 μον. (- 0,39)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,17630


Κλείσιμο Τρίτης 08/11/05:
ΧΑΑ: 3.415,98 μον. (+ 0,15)
Λονδίνο: 5.460,90 μον.

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,17800


Κλείσιμο Δευτέρας 07/11/05:
ΧΑΑ: 3.410,92 μον. (- 0,12)
Λονδίνο: 5.460,80 μον. (+ 0,69)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,17970


Κλείσιμο Παρασκευής 04/11/05:
ΧΑΑ: 3.415,08 μον. (+ 0,74)
Λονδίνο: 5.423,60 μον. (- 0,15)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,18110


Κλείσιμο Πέμπτης 03/11/05:
ΧΑΑ: 3.390,01 μον. (+ 1,35)
Λονδίνο: 5.431,90 μον. (+ 1,37)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,19440


Κλείσιμο Τετάρτης 02/11/05:
ΧΑΑ: 3.344,74 μον. (+ 0,43)
Λονδίνο: 5.358,60 μον. (+ 0,27)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,20730


Κλείσιμο Τρίτης 01/11/05:
ΧΑΑ: 3.330,38 μον. (+ 0,70)
Λονδίνο: 5.344,30 μον. (+ 0,51)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,20290


Κλείσιμο Δευτέρας 31/10/05:
ΧΑΑ: 3.307,32 μον. (+ 1,16)
Λονδίνο: 5.317,30 μον. (+ 1,99)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,19850


Κλείσιμο Παρασκευής 28/10/05:
ΧΑΑ: 3.269,50 μον. (+ 0,23)
Λονδίνο: 5.213,40 μον. (+ 0,59)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,20680


Κλείσιμο Πέμπτης 27/10/05:
ΧΑΑ: 3.269,50 μον. (+ 0,23)
Λονδίνο: 5.182,80 μον. (- 0,86)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,21430


Κλείσιμο Τετάρτης 26/10/05:
ΧΑΑ: 3.262,08 μον. (- 0,12)
Λονδίνο: 5.227,80 μον. (+ 0,88)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,20680


Κλείσιμο Τρίτης 25/10/05:
ΧΑΑ: 3.265,85 μον. (- 0,04)
Λονδίνο: 5.182,10 μον. (- 0,49)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,21140


Κλείσιμο Δευτέρας 24/10/05:
ΧΑΑ: 3.267,05 μον. (+ 0,60)
Λονδίνο: 5.207,60 μον. (+ 1,27)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,19840


Κλείσιμο Παρασκευής 21/10/05:
ΧΑΑ: 3.247,46 μον. (- 0,58)
Λονδίνο: 5.142,10 μον. (- 0,43)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,19520


Κλείσιμο Πέμπτης 20/10/05:
ΧΑΑ: 3.266,41 μον. (- 0,32)
Λονδίνο: 5.164,10 μον. (- 0,07)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,20180


Κλείσιμο Τετάρτης 19/10/05:
ΧΑΑ: 3.276,81 μον. (- 1,92)
Λονδίνο: 5.167,80 μον. (- 1,83)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,19850


Κλείσιμο Τρίτης 18/10/05:
ΧΑΑ: 3.340,90 μον. (+ 0,01)
Λονδίνο: 5.263,90 μον. (- 0,43)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,19630


Κλείσιμο Δευτέρας 17/10/05:
ΧΑΑ: 3.340,63 μον. (+ 0,26)
Λονδίνο: 5.286,50 μον. (+ 0,22)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,20200


Κλείσιμο Παρασκευής 14/10/05:
ΧΑΑ: 3.331,90 μον. (- 0,58)
Λονδίνο: 5.275,00 μον. (+ 0,19)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,20840


Κλείσιμο Πέμπτης 13/10/05:
ΧΑΑ: 3.351,20 μον. (- 1,14)
Λονδίνο: 5.265,20 μον. (- 1,44)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,20250


Κλείσιμο Τετάρτη 12/10/05:
ΧΑΑ: 3.389,69 μον. (+ 0,30)
Λονδίνο: 5.342,20 μον. (- 0,72)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,20230


Κλείσιμο Τρίτη 11/10/05:
ΧΑΑ: 3.379,58 μον. (+ 0,57)
Λονδίνο: 5.380,70 μον. (+ 0,12)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,19900


Κλείσιμο Δευτέρα 10/10/05:
ΧΑΑ: 3.360,42 μον. (+ 0,20)
Λονδίνο: 5.374,50 μον. (+ 0,23)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,20650


Κλείσιμο Παρασκευής 07/10/05:
ΧΑΑ: 3.353,84 μον. (+ 0,14)
Λονδίνο: 5.362,30 μον. (- 0,19)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,21170


Κλείσιμο Πέμπτης 06/10/05:
ΧΑΑ: 3.349,17 μον. (- 1,07)
Λονδίνο: 5.372,40 μον. (- 1,02)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,21830


Κλείσιμο Τετάρτης 05/10/05:
ΧΑΑ: 3.385,53 μον. (- 0,14)
Λονδίνο: 5.427,80 μον. (- 1,21)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,19730


Κλείσιμο Τρίτης 04/10/05:
ΧΑΑ: 3.390,20 μον. (- 0,39)
Λονδίνο: 5.494,40 μον. (- 0,13)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,19170


Κλείσιμο Δευτέρας 03/10/05:
ΧΑΑ: 3.403,62 μον. (+ 0,64)
Λονδίνο: 5.501,50 μον. (+ 0,43)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,19180


Κλείσιμο Παρασκεής 30/09/05:
ΧΑΑ: 3.381,96 μον. (+ 1,01)
Λονδίνο: 5.477,70 μον. (- 0,01)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,20350


Κλείσιμο Πέμπτης 29/09/05:
ΧΑΑ: 3.348,09 μον. (+ 0,44)
Λονδίνο: 5.478,20 μον. (- 0,30)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,20280


Κλείσιμο Τετάρτης 28/09/05:
ΧΑΑ: 3.333,44 μον. (+ 0,70)
Λονδίνο: 5.494,80 μον. (+ 0,87)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,20400


Κλείσιμο Τρίτης 27/09/05:
ΧΑΑ: 3.310,22 μον. (+ 0,35)
Λονδίνο: 5.447,30 μον. (- 0,11)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,20130


Κλείσιμο Δευτέρας 26/09/05:
ΧΑΑ: 3.298,82 μον. (+ 1,47)
Λονδίνο: 5.453,10 μον. (+ 0,73)

Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου ΗΠΑ: 1,20730


Κλείσιμο Παρασκευής 23/09/05:
ΧΑΑ: 3.250,93 μον. (+ 1,10)
Λονδίνο: 5.413,60 μον.(+ 0,52)

Κλείσιμο Πέμπτης 22/09/05:
ΧΑΑ: 3.215,48 μον. (+ 0,14)
Λονδίνο: 5.385,70 μον.(+ 0,30)

Κλείσιμο Τετάρτη 21/09/05:
ΧΑΑ: 3.211,04 μον. (- 1,00)
Λονδίνο: 5.369,70 μον.(- 0,86)

Κλείσιμο Τρίτης 20/09/05:
ΧΑΑ: 3.243,59 μον. (- 0,24)
Λονδίνο: 5.416,40 μον.(- 0,24)

Κλείσιμο Δευτέρας 19/09/05:
ΧΑΑ: 3.251,28 μον. (- 0,48)
Λονδίνο: 5.429,70 μον.(+ 0,40)

Κλείσιμο Παρασκευής 16/09/05
ΧΑΑ: 3.266,90 μον. (+ 0,08)
Λονδίνο: 5.407,90 μον.(+ 0,45)

Κλείσιμο Πέμπτης 15/09/05 (18:40)
ΧΑΑ: 3.264,37 μον. (+ 0,58)
Λονδίνο: 5.383,5 μον.(+ 0,68)