Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Βιογεωγραφία

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η Βιογεωγραφία αποτελεί ιδιαίτερο κλάδο της Βιολογίας. Συγκεκριμένα είναι ο επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με την γεωγραφική κατανομή όλων των έμβιων οργανισμών.

Η Βιογεωγραφία δεν περιορίζεται μόνο στο να καταγράψει και να καταρτίσει κάποιο κατάλογο των ειδών που ζουν σήμερα σε ένα γεωγραφικό τόπο ή περιφέρεια, που μπορεί να είναι η κυρίαρχη και απαραίτητη προεργασία, όσο η αναζήτηση και ερμηνεία των παραγόντων αυτής της κατανομής. Για τον λόγο αυτό λαμβάνει υπόψη της, αφενός τη γεωφυσική μορφολογία του υπό εξέταση χώρου, (Βουνά, ποταμούς, λίμνες, θάλασσα, κλπ), όπως αυτή παρουσιάζεται σήμερα, καθώς επίσης και όπως μπορεί να ήταν σε παλαιότερες περιόδους, και αφετέρου και τις συνθήκες που υφίστανται σήμερα ή που προϋπήρχαν στο συγκεκριμένο χώρο.
Η Κεντρική Ευρώπη για παράδειγμα άλλοτε καλυπτόταν από παγετώνες και η Σαχάρα είχε άφθονο νερό. Από την αλλαγή των συνθηκών αυτών στο χρόνο που διέρρευσε εξηγείται και η χρονική αλλαγή της βιοκοινωνίας του συγκεκριμένου τόπου ή τόπων. Ως εκ τούτου κύριοι βοηθοί της Βιογεωγραφίας είναι η Γεωγραφία, η Παλαιογεωγραφία, η Γεωλογία κλπ.