Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Βιοχημεία

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Σε γενικές γραμμές, η Βιοχημεία είναι ο κλάδος της Χημείας που μελετά τις χημικές αντιδράσεις, που πραγματοποιούνται στους ζωντανούς οργανισμούς. Θα μπορούσε λοιπόν έτσι να χαρακτηρισθεί και ως "η Χημεία της έμβιας ύλης".

Άνθρωποι, φυτά, ζώα και μικροοργανισμοί συγκροτούνται από χημικές ουσίες. Είναι γεγονός πως αυτές οι ουσίες μετασχηματίζονται συνεχώς σε κάποιες άλλες προκειμένου να εξασφαλισθεί τόσο η επιβίωση όσο και η ανάπτυξη αυτών των ζωντανών οργανισμών.

Οι Βιοχημικοί μελετούν όλες αυτές τις ουσίες καθώς και όλες τις χημικές διαδικασίες και συμπεριφορές που λαμβάνουν χώρα και που εξελίσσονται μέσα στους ζωντανούς οργανισμούς.

Οι διάφορες ανακαλύψεις της Βιοχημείας αποτελούν ένα μεγάλο μέρος σε σημαντικές προόδους της Ιατρικής και της Φαρμακολογίας.

  • Σημειώνεται πως η Βιοχημεία εξετάζει τα χημικά φαινόμενα που συνδέονται με την έμβια ύλη, σε αντίθεση με τη Βιοφυσική που εξετάζει τα φυσικά φαινόμενα που συνδέονται με την έμβια ύλη.


Wiktionary logo
Το Βικιλεξικό έχει λήμμα που έχει σχέση με το