Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Γλωσσεκτομή

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο όρος γλωσσεκτομή αφορά ιατρική χειρουργική επέμβαση, ενώ παλαιότερα αποτελούσε είδος κολασμού (τιμωρίας).

Ιατρική: Η γλωσσεκτομή είναι αφαίρεση μέρους ή και ολόκληρης της γλώσσας επί παντός είδους όγκων, για παράδειγμα καρκινωμάτων, σαρκωμάτων κλπ.

Κολασμός: Αρχαίος τρόπος κολασμού επί πράξεων κυρίως προδοσίας. Ο κολασμός αυτός διατηρήθηκε μέχρι και τον Μεσαίωνα. Κατά τη Βυζαντινή περίοδο είχε λάβει και τη μεγαλύτερη εφαρμογή.

Λαογραφία: Εκ του αρχαιότερου κολασμού σήμερα παραμένει η έκφραση «θα σου κόψω τη γλώσσα» που λέγεται σε προτροπή ησυχίας ή διακοπής, αποστέρησης αιτήματος.