Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Γραμμοάτομο

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το γραμμοάτομο (gr-at) ενός χημικού στοιχείου είναι ποσότητα από το στοιχείο μετρημένη σε γραμμάρια, ίση με την τιμή της σχετικής ατομικής μάζας Ar του στοιχείου (παλαιότερη ονομασία της σχετικής ατομικής μάζας ήταν ατομικό βάρος πού όμως εγκαταλείπεται λόγω σύγχυσης πού μπορεί να δημιουργηθεί αφού δεν είναι βάρος). Γιά παράδειγμα η σχετική ατομική μάζα τού Οξυγόνου είναι 16, άρα το γραμμοάτομο τού Οξυγόνου είναι ποσότητα μάζας 16 γραμμαρίων.

Το γραμμοάτομο οποιουδήποτε στοιχείου περιέχει τόσα ατομα όσος είναι ο αριθμός Avogadro (ΝΑ) δηλαδή 6,0252x10^23 άτομα.

Σύμφωνα λοιπόν με το τελευταίο μπορούμε να ορίσουμε με ένα άλλο τρόπο το γραμμοάτομο ενός στοιχείου, αν πούμε ότι αυτό είναι μάζα τόσων ατόμων όσα δηλώνει ο αριθμός Avogadro.