Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Δίεση

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η δίεση είναι όρος της μουσικής σημειογραφίας και συμβολίζεται με το γραφικό σύμβολο (♯). Γράφεται μπροστά από το φθόγγο και την ανυψώνει κατά ένα ημιτόνιο. Ως όρος προέρχεται από την αρχαία Ελλάδα. Επίσης, χρησιμοποιείται η διπλή δίεση (x), η οποία ανυψώνει κατά δύο ημιτόνια τον ήχο της νότας μπροστά στην οποία γράφεται.


Βιβλιογραφία

  • Εγκυκλοπαίδεια Παγκόσμιας Μουσικής, εκδ. Αλκυών 1993, τ.2., σελ. 175.