Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Διάβαση (γεωγραφία)

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ως γεωγραφικός όρος η διάβαση κυριολεκτείται επί απόκρημνων οροσειρών οι οποίες έχουν μόνο ορισμένα σημεία προσπέλασης εκ τω οποίων δύνανται να διαβούν σε απέναντι σημείο πεζοί, οχήματα, αλλά και να διανοιχτούν δρόμοι ή να περάσουν σιδηροδρομικές γραμμές.

Επίσης ο όρος απαντάται και σε ποταμούς που έχουν μεγάλο πλάτος ή ορμητικό ρεύμα και που σε ορισμένα σημεία είναι δυνατή η ζεύξη του με γέφυρες ή με άλλα πλωτά μέσα η διαπόρθμευση.

Χαρακτηριστική η Διάβαση της Ερυθράς που αναφέρεται στη Παλαιά Διαθήκη, που όμως όταν συνέβη αυτό το γεγονός η Ερυθρά (τότε), ήταν λίμνη.