Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Διασπορά

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο όρος διασπορά μπορεί να αναφέρεται στα εξής:

  • Διασπορά είναι λέξη χρησιμοποιούμενη διεθνώς για να υποδηλώσει την ομογένεια.
  • Διασπορά (στατιστική) είναι μέγεθος που δείχνει την κατανομή ενος μεγέθους γύρω από τη μέση τιμή του.
  • Διασπορά (στρατιωτική τακτική) είναι η κατάληψη θέσεων μάχης μακριά από το στρατόπεδο.
  • Διασπορά πλοίων είναι ο επιμερισμός ενός στόλου σε μικρότερες ομάδες πλοίων (στολίσκους) ή οι μεμονωμένες κινήσεις και θέσεις πολεμικών πλοίων εκτός Ναυστάθμου.
  • Διασπορά (προπαγάνδα) είναι η διάδοση αληθινών ή μη ειδήσεων προκειμένου να εξυπηρετηθεί ένας σκοπός.
  • Διασπορά (χρηματιστήριο) είναι η κατοχή των μετοχών μιας εταιρίας από πολλούς μετόχους, καθώς επίσης και η διάθεση κεφαλαίου σε αγορά πολλών ειδών μετοχών, για λόγους ασφαλείας (διασπορά χαρτοφυλακίου).


Begriffsklärung
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.

Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τη σύνδεση για να δείξετε την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.