Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Διαφορές οργανικών και ανόργανων ενώσεων

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ακολουθεί πίνακας των κυριοτέρων διαφορών μεταξύ οργανικών ενώσεων και ανόργανων ενώσεων

Οργανικές ενώσεις Ανόργανες ενώσεις
Περισσότερο ομοιοπολικές ενώσεις. Περισσότερο ιοντικές ενώσεις.
Ευπαθείς σε υψηλές θερμοκρασίες, ώς και
στην επίδραση ισχυρών οξέων και βάσεων.
Ανθεκτικές σε υψηλές θερμοκρασίες,ώς και
στην επίδραση ισχυρών οξέων και βάσεων.
Χαμηλό σημείο ζέσης (ΣΖ) και τήξης (ΣΤ)
με μεγάλες τάσεις ατμών
Υψηλό σημείο ζέσης (ΣΖ) και τήξης (ΣΤ))
με μικρές τάσεις ατμών.
Διαλύονται σε οργανικούς διαλύτες Διαλύονται σε ανόργανους διαλύτες
Δίνουν αντιδράσεις μοριακές αργές, κατά κανόνα
αμφίδρομες και συχνά πολύπλευρες με διαφορετικά προϊόντα
Δίνουν αντιδράσεις ιοντικές ταχείες, κατά κανόνα
μονόδρομες και όχι πολύπλευρες με συγκεκριμένα προϊόντα.
Εμφανίζουν συχνά φαινόμενα ισομέρειας Εμφανίζουν σπάνια φαινόμενα ισομέρειας
Εμφανίζουν συχνά φαινόμενα πολυμέρειας Εμφανίζουν σπάνια φαινόμενα πολυμέρειας
Έχουν πυκνότητα συνήθως παραπλήσια της μονάδας Έχουν πυκνότητα συνήθως μεγαλύτερη της μονάδος
Αριθμούν περί τα 12*106 (*) Αριθμούν περί το 106


(*) Το μεγάλο πλήθος των οργανικών ενώσεων οφείλεται κυρίως στη θέση που κατέχει ο άνθρακας (C) στο Περιοδικό σύστημα. Το χημικό στοιχείο αυτό έχει στην εξωτερική στοιβάδα του ατόμου του τέσσερα μονήρη ηλεκτρόνια που είναι και ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός. Κατά τη σύγχρονη ατομική θεωρία οι τέσσερις αυτές μονάδες συγγενείας είναι απόλυτα ισότιμες μεταξύ τους (δηλαδή με ίδια ενέργεια). Έτσι αυτή η "τετρασθένεια" δίνει στον άνθρακα τη δυνατότητα αφενός να σχηματίζει ισχυρούς δεσμούς τόσο με ηλεκτροθετικά όσο και με ηλεκτροαρνητικά στοιχεία, αφετέρου τ΄ άτομά του να ενώνονται με απλούς, διπλούς, ή τριπλούς δεσμούς σε όλους τους δυνατούς τρόπους και να σχηματίζουν (ανθρακικές) αλυσίδες, ευθύγραμμες ή διακλαδισμένες, ανοικτές ή κλειστές (δακτύλιους) ή και συνδυασμό αυτών (Δείτε επίσης:Οργανική Χημεία ).