Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Δοτική

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Δοτική είναι η πτώση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας που μεταχειριζόμαστε όταν θέλουμε να προσδιορίσουμε σε ποιόν πρέπει να δοθεί κάτι. Στα νέα ελληνικά η δοτική έχει εξαφανιστεί από την κλίση όλων των πτωτικών μερών του λόγου. Είναι σε πλήρη χρήση σε άλλες γλώσσες, όπως στη γερμανική.

Με χρήση της δοτικής απαντούμε στην ερώτηση σε ποιόν;. (Παράδειγμα από τα ευαγγελικά κείμενα : Απόδοτε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω θεώ).

Υπάρχουν στην νέα ελληνική γλώσσα κατάλοιπα χρήσης της Δοτικής από αρχαιότερες φάσεις της γλώσσας, και χρησιμοποιούνται συνήθως επιρρηματικά, π.χ. τω όντι, εν τω μεταξύ, τοις μετρητοίς κλπ.