Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Δυναμική

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η Δυναμική αποτελεί ιδιαίτερο κλάδο της Μηχανικής που έχει ως αντικείμενο μελέτης και έρευνας τη κίνηση των σωμάτων υπό την επίδραση δυνάμεων. Σε αντίθεση με τη Κινηματική που εξετάζει τη κίνηση των σωμάτων χωρίς την επίδραση δυνάμεων.

Σημαντικότατοι επίσης κλάδοι της Δυναμικής είναι η Υδροδυναμική* και η Αεροδυναμική, που συγκροτούν τη "Δυναμική των ρευστών" οι οποίες δεν εξετάζουν μόνο τη ροή των ρευστών κατά είδος, (υγρών και αερίων αντίστοιχα), αλλά και τη συμπεριφορά άλλων σωμάτων που βρίσκονται εντός αυτών. Κατά την αυτή έννοια έρευνας και μελέτης έχουν επίσης αναπτυχθεί παρόμοιοι κλάδοι και σ΄ άλλους χώρους των επιστημών όπως π.χ. η Αστροδυναμική που αποτελεί κλάδο της Αστροφυσικής.

(*) Η Υδροστατική και η Υδροδυναμική στο τεχνικό χώρο της εκμετάλλευσης συγκροτούν την Υδραυλική.

  • Σημειώνεται ότι μοναδική επιστήμη της οποίας το αντικείμενο έρευνας και μελέτης είναι να εξετάζει ταυτόχρονα εκείνα της Δυναμικής καθώς και της Δυναμικής των ρευστών είναι η Βλητική.