Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Επίθετο (γραμματική)

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Επίθετο είναι το μέρος του λόγου που δείχνει ποια ιδιότητα ή ποιότητα έχει το συγκεκριμένο ουσιαστικό της πρότασης (πχ το γούνινο σκυλάκι, η σπασμένη καρέκλα, ο φτωχός άνθρωπος).

Το επίθετο είναι όνομα, (όπως είναι και το ουσιαστικό). Έχει τρία γένη, αρσενικό (πχ ο φανταστικός), θηλυκό (πχ η φανταστική) και ουδέτερο (πχ το φανταστικό) και δύο αριθμούς: ενικό και πληθυντικό

Έχει επίσης βαθμούς, που χρησιμεύουν στη σύγκριση. Οι βαθμοί είναι ο θετικός (πχ φτωχός), ο συγκριτικός (πχ φτωχότερος, πιό φτωχός) και υπερθετικός (πχ φτωχότατος, ο πιό φτωχός)

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κλίνεις ένα επίθετο:

 • Επίθετα σε -ος -η -ο:
    Ενικός:   -ος -η -ο, -ου -ης -ου, -ο -η -ο
    Πληθυντικός: -οι -ες -α, -ων -ων -ων, -ους -ες -α
 • Επίθετα σε -ος -α -ο:
    Ενικός:   -ος -α -ο, -ου -ας -ου, -ο -α -ο
    Πληθυντικός:   -οι -ες -α, -ων -ων -ων, -ους -ες -α
 • Επίθετα σε -ός -ιά -ό:
    Ενικός:   -ός -ιά -ό, -ού -ιάς -ού, -ό -ιά -ό
    Πληθυντικός:   -οί -ές -ά, -ων -ων -ων, -ούς -ές -ά
 • Επίθετα σε -ύς -ιά -ύ:
    Ενικός:   -ύς -ιά -ύ, -~ -ιάς -~, -ύ -ιά -ύ
    Πληθυντικός:   -ιοί -ιές -ιά, -ιών -ιών -ιών, -ιούς -ιές -ιά
 • Επίθετα σε -ής -ιά -ί:
    Ενικός:   -ής -ιά -ί, -ιού/-ή -ιάς -ιού/-ή, -ή -ιά -ί
    Πληθυντικός:   -ιοί -ιές -ιά, -ιών -ιών -ιών, ιούς -ιές, -ιά
 • Επίθετα σε -ης -α -ικο
    Ενικός:   -ης -α -ικο, -η -ας -ικου, -η -α ικο
    Πληθυντικός:   -ηδες -ες -ικα, -ηδων -~ -ικων, -ηδες -ες -ικα

Υπάρχουν και ανώμαλα επίθετα, όπως ο πολύς κτλ.