Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Ετεροφωνία

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Θα μπορούσαμε να ορίσουμε γενικά την ετεροφωνία ως μία τεχνική εμπλουτισμού μιας βασικής μελωδικής ιδέας, όταν αυτή συγχρόνως εκτελείται από πολλούς εκτελεστές, έτσι ώστε αν απομονώσουμε κάθε έναν από τους εκτελεστές θα αναγνωρίσουμε ότι εκτελεί την βασική μελωδική ιδέα, όταν όμως τους ακούμε όλους μαζί, έχουμε την αίσθηση ότι υπάρχουν μεταξύ των μικροδιαφοροποιήσεις και παρ' όλα αυτά συνολικά αισθανόμαστε ότι η βασική μελωδική ιδέα δεσπόζει.

Για να κατανοήσουμε την τεχνική αυτή, ας φανταστούμε μία καμπύλη γραμμή τυπωμένη σε ένα χαρτί και η οποία εκπροσωπεί τη βασική μελωδική ιδέα. Αν ζητήσουμε από πέντε ανθρώπους, να ακολουθήσουν πάνω στο χαρτί ο καθένας με ένα μολύβι το ίχνος αυτής της γραμμής, θα πάρουμε 5 μολυβένιες γραμμές, διαφορετικές μεν, που ωστόσο σχηματικά θα συγκλίνουν στην αρχική τυπωμένη γραμμή.

Ουσιαστικά, η ετεροφωνία, ως ομαδική μουσική πρακτική πρωτόγονων ομάδων, είναι αρχαιότερη της μονοφωνίας, υπό την έννοια ότι η ακριβής, η πανομοιότυπη, η ομαδική μονοφωνική εκτέλεση μιας μελωδίας έχει υψηλότερες τεχνικές απαιτήσεις από την ετεροφωνική πρακτική. Υπ' αυτή την έννοια, η μονοφωνία έπεται ιστορικά της πρωτόγονης ετεροφωνίας, ως μία καινοτόμος πρακτική αναζήτησης ή και επίδειξης μιας υψηλής μουσικής πειθαρχίας. Σε πολιτισμούς μουσικά εξελιγμένους, όπως ο αρχαιοελληνικός, η ετεροφωνία είναι τεχνική συνειδητά πλέον διαφοροποιημένη από την μονοφωνία (όχι δηλαδή αποτέλεσμα άτεχνης προσπάθειας για μονοφωνία).

Δίνοντας λοιπόν έναν πιο περιεκτικό ορισμό θα λέγαμε ότι ετεροφωνία είναι η τεχνική εκείνη κατά την οποία συνεκφέρονται μικροπαραλλαγές μιας βασικής μελωδικής ιδέας που αφηρημένα δεσπόζει.