Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Ευαγγελικοί

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Οι Ευαγγελικοί είναι μέλη της ευρύτερης Προτεσταντικής Ομολογίας που αποκαλείται Ευαγγελικαλισμός (Αγγλ. Evangelicalism), η οποία δίνει γενικότερα έμφαση στην κεντρική θέση της Αγίας Γραφής, τη δικαίωση δια της πίστεως και την ανάγκη προσωπικής μεταστροφής (αναγέννηση). Στην Ελλάδα ο όρος αυτός χρησιμοποιείται κάποιες φορές για να περιγράψει τα μέλη των Ευαγγελικών Εκκλησιών και σε μερικές περιπτώσεις και τους Πεντηκοστιανούς. Στη Γερμανία και την Ελβετία, ο όρος αναφέρεται στα μέλη των Λουθηρανικών Εκκλησιών σε αντιδιαστολή με τα μέλη των Καλβινιστικών εκκλησιών.

Στις Ευαγγελικές εκκλησίες στην Ελλάδα περιλαμβάνονται οι:

Επίσης έχει συγκροτηθεί ο Πανελλήνιος Ευαγγελικός Σύνδεσμος για την συνεργασία των Ευαγγελικών όλων των αποχρώσεων.

Πολλές φορές οι Ευαγγελικοί αποκαλούνται εσφαλμένα ως Ευαγγελιστές.