Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Ευαγγελιστής

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο όρος ευαγγελιστής μπορεί να αναφέρεται

  1. Με ευρύτερη έννοια, σε εκείνον που φέρει ή κομίζει ευαγγέλιο, ο αγγελιοφόρος καλών νέων[1].
  2. Σε καθέναν από τους συγγραφείς των Ευαγγελίων που περιέχονται στην Καινή Διαθήκη, δηλαδή στους Ευαγγελιστές Ματθαίο, Μάρκο, Λουκά και Ιωάννη.
  3. Στα μέλη της Χριστιανικής Εκκλησίας των Ευαγγελιστών (ή Εκκλησία Ευαγγελιστών), οι οποίοι είναι Ρωσσελιστές.[2]
  4. Στους Νεοπεντηκοστιανούς Τηλευαγγελιστές (TBN, παλιότερα υπήρχε στην Ελλάδα το τηλεοπτικό κανάλι Hellas 62)
  5. Στα μέλη της Ευαγγελικής εκκλησίας[3]. Τα ίδια τα μέλη της Ευαγγελικής εκκλησίας επισημαίνουν πως ο όρος Ευαγγελιστές τους αποδίδεται εσφαλμένα, και πως η σωστή και ιστορική ονομασία είναι Ευαγγελικοί[4].

Υποσημειώσεις

  1. Στην Καινή Διαθήκη χρησιμοποιείται με την έννοια του κήρυκα των χριστιανικών καλών νέων. (Πράξ. 21:8· 2 Τιμ. 4:5· Εφεσ. 4:11)
  2. Αρχιμ. Χριστόφορου Τσιάκκα, Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Θρησκειών και Αιρέσεων - Παραθρησκευτικών Ομάδων και σύγχρονων ιδεολογικών ρευμάτων, σελ. 251, Έκδοση Ι.Μ. Τροοδιτίσσης 2002
  3. Το Μέγα Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας δίνει ως έναν από τους ορισμούς του «ευαγγελιστή» τον εξής: «Αυτός που ανήκει στον ευαγγελικό κλάδο τού δόγματος των Διαμαρτυρομένων, τού οποίου οι οπαδοί απορρίπτουν την παράδοση και παραδέχονται ως μόνη πηγή τής χριστιανικής πίστεως τα Ευαγγέλια, ο Ευαγγελικός». (Εκδοτικός Οργανισμός Πάπυρος, 2005) Το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας αναφέρει σαφέστερα στο ομώνυμο λήμμα: «(Καταχρ[ηστικά]) ο Ευαγγελικός [...] Ο όρος Ευαγγελικοί καθιερώθηκε προς αποφυγή των όρων Προτεστάντες ή Διαμαρτυρόμενοι.». (Κέντρο Λεξικολογίας, 2006)
  4. FAQ από την επίσημη σελίδα του ΠΕΣ