Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Εφαρμοσμένη μηχανική (φυσική)

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Αυτό το άρθρο αναφέρεται σε κλάδο της Φυσικής. Για τον κλάδο που ασχολείται με επιστήμες όπως Χημική μηχανική και Περιβαλλοντική Μηχανική δείτε το Εφαρμοσμένη μηχανική. Σελίδα αποσαφήνισης περί μηχανικής: Μηχανική

Η εφαρμοσμένη μηχανική ως κλάδος της φυσικής, μελετά την συμπεριφορά των στερεών και ρευστών υπό την επίδραση εξωτερικών δυνάμεων. Στα υπό εξέταση μηχανικά συστήματα μπορεί να περιλαμβάνονται για παράδειγμα η ροή ενός υγρού, η ελαστική παραμόρφωση ή/και θραύση ενός στερεού, η κίνηση του ήχου (δηλ. των ηχητικών κυμάτων) στην ατμόσφαιρα και η δόνηση μιας χορδής. Η εφαρμοσμένη μηχανική γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των θεμελιωδών επιστημών και των γενικότερων εφαρμογών. Χαρακτηριστικά της πρακτικής της εφαρμοσμένης μηχανικής περιλαμβάνουν τη διατύπωση εννοιών και θεωριών, την ανακάλυψη και την ερμηνεία φαινομένων, καθώς επίσης και την ανάπτυξη πειραματικών και υπολογιστικών εργαλείων.

Πίνακας περιεχομένων

Σχέση της Εφαρμοσμένης Μηχανικής της Φυσικής με άλλους κλάδους

Ως κλάδος μακροχρόνιας και ενδιαφέρουσας ιστορίας, η εφαρμοσμένη μηχανική έχει αλληλεπιδράσει με πολλούς άλλους κλάδους. Στην περιγραφή αυτών των αλληλεπιδράσεων, συνήθως αναφέρονται τα ακόλουθα:

Ως επιστημονικός κλάδος, η εφαρμοσμένη μηχανική αντλεί πολλές από τις αρχές και τις μεθόδους της από τις φυσικές επιστήμες (ειδικότερα, την μηχανική (φυσική) και κλασική μηχανική), από τα μαθηματικά και όλο και περισσότερο από την πληροφορική. Υπό αυτήν τη μορφή, η εφαρμοσμένη μηχανική μοιράζεται παρόμοιες ιδιότητες και προοπτικές με την Εφαρμοσμένη φυσική, τα Εφαρμοσμένα μαθηματικά, και την Υπολογιστική επιστήμη.

Ως εναρκτήριος επιστήμη, η εφαρμοσμένη μηχανική έχει λάβει ώθηση από τη μελέτη φυσικών φαινομένων όπως οι τροχιές των πλανητών, η κυκλοφορία του αίματος, η μετανάστευση των ζώων, ο σχηματισμός των βουνών και η διάδοση των σεισμικών κυμάτων. Τέτοιες μελέτες έχουν οδηγήσει σε επιστήμες όπως την Ουράνια μηχανική, τη βιομηχανική και την γεωμηχανική. Σαν πρακτικός τομέας, η εφαρμοσμένη μηχανική έχει προωθηθεί επίσης με τη συμμετοχή της σε σημαντικές εφευρέσεις καθ όλη την ιστορία, όπως κτήρια, σκάφη, αυτοκίνητα, σιδηροδρόμους, διυλιστήρια, μηχανές, αεροπλάνα, πυρηνικούς αντιδραστήρες, σύνθετα υλικά, υπολογιστές και ιατρικά μοσχεύματα. Σε τέτοιες πρακτικές, ο τομέας είναι επίσης γνωστός ως Εφαρμοσμένη Τεχνική Μηχανική, συχνά εμφανιζόμενη στην Πολιτική Μηχανική, Μηχανολογική μηχανική, Χημική μηχανική, Ηλεκτρική μηχανική και την Πυρηνική μηχανική.

Σημαντικά θέματα στην Εφαρμοσμένη μηχανική

  • Αναλυτική μηχανική
  • Μηχανική ρευστών
  • Μηχανική στερεών
  • Πειραματική μηχανική
  • Δυναμική (μηχανική)
  • Μηχανική συνέχειας
  • Ελαστικότητα
  • Μηχανική θραύσεως
  • Μηχανική Κατασκευών

Δείτε επίσης

Σημειώσεις

Το άρθρο βασίστηκε αρχικά και όχι εξολοκλήρου στο αντίστοιχο αγγλικό