Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Ζώο

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
?Ζώα (Animalia)
Ζωική ποικιλομορφία
Ζωική ποικιλομορφία
Συστηματική ταξινόμηση
Βασίλειο: Ζώα (Animalia)
Φύλα (Συνομοταξίες)

Υποβασίλειο Παράζωα (Parazoa)

(εναλλακτικά)

 • Ασβεστόσπογγοι (Calcarea)
 • Πυριτιόσπογγοι (Silicarea)

Υποβασίλειο Ευμετάζωα (Eumetazoa)

 • Πλακόζωα (Placozoa)
 • Radiata (unranked)
  • Κτενοφόρα (Ctenophora)
  • Κνιδόζωα (Cnidaria)
  • Τριλοβόζωα (Trilobozoa) †
 • Bilateria (unranked)
  • Ορθονήκτιδα (Orthonectida)
  • Ρομβόζωα (Rhombozoa)
  • Ακοιλόμορφα (Acoelomorpha)
  • Μυξόζωα (Myxozoa)
  • Χαιτόγναθα (Chaetognatha)
  • Υπερφύλο Δευτεροστόμια (Deuterostomia)
   • Χορδωτά (Chordata)
   • Ημιχορδωτά (Hemichordata)
   • Εχινόδερμα (Echinodermata)
   • Xenoturbellida
   • Vetulicolia †
  • Υπερφύλο Εκδυσόζωα (Ecdysozoa)
   • Κινόρυγχα (Kinorhyncha)
   • Loricifera
   • Πριαπούλιδα (Priapulida)
   • Νηματέλμινθες (Nematoda)
   • Νηματόμορφα (Nematomorpha)
   • Λοβοπόδια (Lobopodia) †
   • Ονυχοφόρα (Onychophora)
   • Βραδύπορα (Tardigrada)
   • Αρθρόποδα (Arthropoda)
  • Υπερφύλο Πλατύζωα (Platyzoa)
   • Πλατυέλμινθες (Platyhelminthes)
   • Γαστρότριχα (Gastrotricha)
   • Τροχόζωα (Rotifera)
   • Ακανθοκέφαλα (Acanthocephala)
   • Γναθοστομούλιδα (Gnathostomulida)
   • Μικρογναθόζωα (Micrognathozoa)
   • Κυκλιοφόρα (Cycliophora)
  • Υπερφύλο Λοφοτροχόζωα (Lophotrochozoa)
   • Sipuncula
   • Hyolitha †
   • Νημερτίνες (Nemertea)
   • Φορώνιδα (Phoronida)
   • Εκτόπρωκτα (Ectoprocta)
   • Βρυόζωα (Bryozoa)
   • Εντόπρωκτα (Entoprocta)
   • Βραχιονόποδα (Brachiopoda)
   • Μαλάκια (Mollusca)
   • Δακτυλιοσκώληκες (Annelida)
   • Εχίουρα (Echiura)

Τα Ζώα είναι οι ζωντανοί οργανισμοί που αποτελούν ένα από τα τέσσερα βασίλεια των ευκαριωτικών ζωντανών οργανισμών (Φυτά, Ζώα, Μύκητες και Πρώτιστα). Με τη μελέτη των ζώων ασχολείται η ζωολογία, ενώ με τη μελέτη των φυτών η βοτανική. Στις απλές, κατώτερες μορφές των ζώων και φυτών η διάκριση μεταξύ τους είναι δύσκολη, όμως στους εξελιγμένους ζωντανούς οργανισμούς οι διαφορές μεταξύ ζώων και φυτών είναι περισσότερο εμφανείς και σημαντικές. Οι κυριότερες διαφορές είναι:

 • Τα ζώα δε διαθέτουν χλωροφύλλη όπως τα φυτά και δεν μπορούν να φωτοσυνθέσουν, να μετατρέψουν δηλ. τις ανόργανες θρεπτικές ουσίες σε οργανικές, όπως κάνουν τα φυτά με τη βοήθεια της ηλιακής ακτινοβολίας και της χλωροφύλλης. Τρέφονται με έτοιμες οργανικές ουσίες άλλων οργανισμών.
 • Τα κύτταρα του σώματος των ζώων δεν έχουν στερεή κυτταρική μεμβράνη, ενώ των φυτών έχουν.
 • Τα ζώα, επειδή τρέφονται με έτοιμες οργανικές ουσίες άλλων οργανισμών, αναγκάζονται να μετακινούνται για να βρουν την τροφή τους και διαθέτουν διάφορα αισθητήρια όργανα, ενώ τα φυτά μένουν ακίνητα. Υπάρχουν βέβαια εξαιρέσεις στις οποίες παρατηρείται ένα ζώο να μένει ακίνητο (σφουγγάρι) ή ένα φυτό να κινείται (διωναία η μυγοπαγίδα).
 • Τα ζώα αφού περάσουν ένα στάδιο αύξησης και ανάπτυξης, σταματούν να αυξάνονται και να αναπτύσσονται, ενώ τα φυτά δε σταματούν να αυξάνονται και να εξελίσσονται μέχρι το θάνατό τους.

Ο αριθμός των διάφορων ειδών των ζώων που υπάρχει στη Γη ξεπερνά το 1.000.000, που ταξινομούνται σε συνομοταξίες, ομοταξίες, κλάσεις, τάξεις, οικογένειες, γένη, είδη και φυλές.

Μερικές από τις συνομοταξίες στις οποίες διαιρείται το ζωικό βασίλειο είναι οι εξής: