Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Ηλεκτροφόρηση

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Με το όνομα ηλεκτροφόρηση, φέρεται η ηλεκτρική εκείνη μέθοδος διαχωρισμού των στερεών σωματιδίων από το υγρό ενός κολλοειδούς.

Με τη μέθοδο αυτή διοχετεύεται ηλεκτρικό ρεύμα μέσω ηλεκτροδίων σε ένα κολλοειδές με αποτέλεσμα τα στερεά σωματίδια που περιέχει να συγκεντρώνονται σε ένα ηλεκτρόδιο.

Μεγάλη εφαρμογή της ηλεκτροφόρησης γίνεται στη «γενετική ταυτοποίηση» χάριν της οποίας απομονώνονται ίχνη της ουσίας DNA που περιέχεται σε κάθε έμβια ύλη. Έτσι εκ της μοναδικότητας που παρέχει το σχήμα DNA για κάθε άνθρωπο μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά του από ελάχιστα δείγματα δέρματος, αίματος, τριχών κ.ά.

Δείτε επίσης