Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Θέση

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Θέση (Position) είναι η γεωμετρική μεταβλητή που καθορίζει σε ποιό σημείο του χώρου βρίσκεται κάποιο σώμα. Η θέση μετριέται σε σχέση με ένα καθορισμένο σύστημα αναφοράς.
Η γεωγραφική θέση ονομάζεται στίγμα και προσδιορίζεται από τις γεωγραφικές συντεταγμένες σε αντίθεση με ουράνια θέση, στην ουράνια σφαίρα που προσδιορίζεται από τις ουράνιες συντεταγμένες.

Δεν πρέπει να συγχέεται με την μετατόπιση η οποία είναι ένα φυσικό μέγεθος της κίνησης ενός σώματος.