Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Θερμοχημεία

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η Θερμοχημεία είναι ιδιαίτερος κλάδος της Χημείας που σαν αντικείμενο μελέτης και έρευνας έχει τη μέτρηση των θερμοτήτων των χημικών αντιδράσεων καθώς και τη θεωρητική εκμετάλλευση των εκάστοτε τιμών αυτών. Η ανάπτυξη αυτού του κλάδου αποτελεί ιδιαίτερο τομέα έρευνας αλλά και εργαλείο τόσο στην ίδια τη Χημεία και Βιοχημεία όσο και στην Φυσικοχημεία και την Επιστήμη του Διαστήματος.

Η σημασία της Θερμοχημείας γίνεται περισσότερο αντιληπτή σε πολλά φαινόμενα, τόσο στη θεωρία τους όσο και στη πρακτική των εφαρμογών τους. Και τέτοια μπορεί να είναι ο λόγος (αιτία) των χημικών αντιδράσεων (εξώθερμων - ενδόθερμων), οι μεταβολικές καύσεις στο εσωτερικό των οργανισμών, η φωτοσύνθεση κ.λπ. Στο δε σύγχρονο τομέα έρευνας και τεχνολογίας η Θερμοχημεία είναι βασικός παράγοντας έρευνας στα καύσιμα και ακόμα ιδιαίτερα στην αναζήτηση νέων μορφών ενεργείας βιοκαυσίμων παράλληλα προς τις άλλες μορφές της.

Ειδικότερα

Σημειώνεται πως η έκλυση ή απορρόφηση θερμότητας κατά τις χημικές αντιδράσεις καθώς και η πολλάκις συμβαίνουσα μικρή παραγωγή εξωτερικού έργου, λόγω της έκλυσης αερίων, είναι συνέπεια της μεταβολής του ποσού ενέργειας που περιέχεται στο αντιδρών σύστημα, σύμφωνα πάντα με το πρώτο θερμοδυναμικό αξίωμα (θερμοδυναμική). Ως μονάδα της θερμότητας λαμβάνεται η "Θερμίδα" (ή Θερμίς), το δε παραγόμενο εξωτερικό έργο μετριέται επίσης σε θερμίδες βάσει του θερμοδυναμικού ισοδύναμου της θερμότητας (1 τζάουλ = 0,239 θερμίδες).

Επίσης χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως αν κατά τη δημιουργία ενός σώματος σε χημική αντίδραση εκλύεται κάποιο ποσό θερμότητας, τότε κατά τη διάσπαση του ίδιου του σώματος, στα συστατικά του, απορροφάται το αυτό ποσό θερμότητας. Κατά το νόμο του Εσς το ποσό της εκλυομένης θερμότητας σε σειρά χημικών αντιδράσεων εξαρτάται μόνο από την αρχική και τη τελική μορφή των ουσιών που λαμβάνουν μέρος στην αντίδραση ή σειράς αντιδράσεων και όχι στις ενδιάμεσες μορφές που μπορεί να λάβουν.

  • Η μελέτη των καταστάσεων ισορροπίας κατά τις χημικές αντιδράσεις καθώς και η εξάρτηση αυτών από τη θερμοκρασία είναι επίσης αντικείμενο της θερμοχημείας.