Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Ιρλανδική μυθολογία

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Θέματα της
Κελτικής μυθολογίας

Κελτικός πολιτισμός
Θεότητες:
Φυλές και γεγονότα
Λατρεία και εορτές

Κύκλος του Όλστερ

Κόνορ μακ Νέσσα
Κουχούλιν
Μάεβ

Νες
Νάσι
Ντέιρντρε
Φέργκους


Η μυθολογία της προ-Χριστιανικής Ιρλανδίας δεν επεβίωσε ολόκληρη από τον προσηλυτισμό στον Χριστιανισμό, αλλά μεγάλο μέρος αυτής διατηρήθηκε, αποκομμένο από τα θρησκευτικά του σημαινόμενα, στην μεσαιωνική Ιρλανδική λογοτεχνία, το οποίο αντιπροσωπεύει τον πλέον εκτεταμένο και καλύτερα διατηρημένο από όλους τους κλάδους της Κέλτικης μυθολογίας. Αν και πολλά από τα χειρόγραφα δεν επεβίωσαν, και ένα μεγάλο μέρος πιθανότατα δεν έλαβε ποτέ γραπτή μορφή, υπάρχει αρκετό υλικό που δίνει τη δυνατότητα ταυτοποίσησης τεσσάρων διακριτών, ή και υπέρθετων, κύκλων: ο Μυθολογικός Κύκλος, ο Κύκλος του Όλστερ, ο Κύκλος Φένιαν και ο Ιστορικός Κύκλος. Υπάρχει επίσης ένας αριθμός σωζώμενων μυθολογικών κειμένων που δεν ανήκουν σε κάποιον κύκλο. Επιπροσθέτως, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός καταγεγραμμένων παραδοσιακών ιστοριών οι οποίες, αν και όχι αυστηρά μυθολογικές, εμπεριέχουν προσωπικότητες από έναν ή περισσότερους από τους τέσσερεις αυτούς κύκλους.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι