Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Ιστορία

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Με τον όρο Ιστορία εννοείται συστηματική μελέτη του παρελθόντος εστιασμένη κυρίως στην ανθρώπινη, δραστηριότητα έως την παρούσα εποχή[1]. Ασχολείται δηλαδή με τα γεγονότα αλλά και τα αίτια που προκάλεσαν, καθώς επίσης και τους γενικούς νόμους της ιστορικής εξέλιξης. Αυτά περιλαμβάνουν την έρευνα των τάσεων της κοινωνίας σε διάφορες περιόδους, τη μελέτη των οικονομικών συνθηκών, την εξέλιξη του πολιτισμού και της τέχνης, τα αίτια των πολέμων κ.λπ. Ως επιστήμη δεν είναι απλή αφήγηση παρελθοντικών γεγονότων, αλλά προσπάθεια αναδόμησης και ερμηνείας του παρελθόντος, ενίοτε με στόχο την πρόγνωση του μέλλοντος[2]. Ως εξελισόμενη επιστήμη υφίσταται διαρκείς αλλαγές και μετασχηματισμούς, παράγοντας διαφορετικές ιστοριογραφικές προσέγγισεις.

Περιοδολόγηση

  1. Προϊστορική εποχή: Καλύπτει το χρονικό διάστημα από την εμφάνιση του ανθρώπου έως το 3500 Π.Κ.Ε./π.Χ. περίπου και εξετάζεται από την Προϊστορία.
  2. Αρχαιότητα: Καλύπτει το χρονικό διάστημα από το 3500 Π.Κ.Ε. έως το 400 περίπου και εξετάζεται από την Αρχαία Ιστορία.
  3. Μεσαίωνας: Καλύπτει το χρονικό διάστημα από το 400 έως το 1500 περίπου και εξετάζεται από τη Μεσαιωνική Ιστορία.
  4. Νεότερη Εποχή: Καλύπτει το χρονικό διάστημα από το 1500 μ.Χ. έως σήμερα και εξετάζεται από τη Σύγχρονη Ιστορία.

Παραπομπές σημειώσεις

  1. Whitney, W. D. (1889). The Century dictionary; an encyclopedic lexicon of the English language. New York: The Century Co. Page 2842.
  2. Βraudel F. 2001, 46.
Wikisource logo
Στη Βικιθήκη υπάρχει υλικό που έχει σχέση με το θέμα:
Wikiquote logo
Στα Βικιφθέγματα υπάρχει υλικό σχετικό με το άρθρο: