Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος (ΙΕΕΕ) ιδρύθηκε το 1882. Σκοπός της IEEE είναι η συλλογή, διατήρηση και προβολή κειμηλίων και γραπτών μαρτυριών που φωτίζουν την ιστορία του νεότερου Ελληνισμού.

Προς αυτό το σκοπό, η Εταιρεία έχει συστήσει το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Ιστορικό Αρχείο, και Βιβλιοθήκη.


Ιδρυτικά μέλη της ήταν άνθρωποι των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών της εποχής όπως ο Τιμολέων Φιλήμων (ο οποίος διετέλεσε και πρώτος πρόεδρος της ΙΕΕΕ), Νικόλαος Πολίτης, Σπυρίδων Λάμπρος, Αντώνιος Μηλιαράκης, Δημήτριος Καμπούρογλους, Μπάμπης Άννινος, Γεώργιος Δροσίνης, Γεώργιος Τυπάλδος-Κοζάκης κ.α.


Οι σκοποί της Εταιρείας εκπληρώνονται μέσα από τη μόνιμη έκθεση, την επιμέλεια των συλλογών, την οργάνωση περιοδικών εκθέσεων, την εκδοτική, εκπαιδευτική και επιστημονική δραστηριότητα, καθώς και την υποβοήθηση της ιστορικής έρευνας μέσω της συνεργασίας με ομοειδείς πολιτιστικούς οργανισμούς και της παροχής υλικού σε ερευνητές.