Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Ιωτακισμός

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ιωτακισμός ονομάζεται το φωνητικό φαινόμενο κατά το οποίο η προφορά μιάς σειράς φωνηέντων και διφθόγγων της ελληνικής γλώσσας (η, υ, ει, οι, ηι, υι) εξομοιώθηκε με αυτήν του φθόγγου [i] (ιώτα). Οι μεταβολές αυτές στο φωνηεντικό σύστημα της ελληνικής γλώσσας συνέβησαν κυρίως κατα την περίοδο των τριών τελευταίων αιώνων π.Χ. και ολοκληρώθηκαν τον 10ο μ.Χ. αιώνα με τον ιωτακισμό του υ και των διφθόγγων οι και υι (που τότε προφέρονταν [y], σαν το γαλλικό u) .