Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Κίνηση

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ως κίνηση ορίζεται στη φυσική η μεταβολή της θέσης ενός σώματος ως προς ένα δεδομένο σύστημα αναφοράς. Το σύστημα αναφοράς θεωρείται "προσδεμένο" σε ένα σώμα (ή σύστημα σωμάτων) το οποίο θεωρούμε κατά σύμβαση ακίνητο. Συνεπώς, μπορούμε καταχρηστικά να μιλάμε για την κίνηση ενός σώματος ως προς άλλο σώμα.

Σύμφωνα με την αρχή της σχετικότητας, που ισχύει τόσο στην κλασική όσο και στην σχετικιστική μηχανική, οι νόμοι της μηχανικής ισχύουν εξίσου σε συστήματα αναφοράς που κινούνται το ένα ως προς το άλλο με σταθερή ταχύτητα (αδρανειακά συστήματα). Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να οριστεί ένα προνομιακό σύστημα αναφοράς που να βρίσκεται σε "απόλυτη" ακινησία, ως προς το οποίο θα προσδιορίζονται οι κινήσεις όλων των άλλων. Ισοδύναμα, λέμε ότι δεν υπάρχει απόλυτος χώρος - όλα τα αδρανειακά συστήματα είναι μεταξύ τους ισοδύναμα.

Αν το σώμα αλλάζει θέση, λέμε ότι κινείται.Κινείται όμως σε σχέση με ένα σημείο αναφοράς. Η κίνηση επομένως είναι σχετική δηλαδή αναφέρεται ως προς ένα σημείο ή σώμα το οποίο θεωρείται ακίνητο.