Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Κανονικές Συνθήκες Πίεσης και Θερμοκρασίας

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η Θερμοκρασία και η ατμοσφαιρική πίεση έχουν ισχυρή χωρική αλλά και χρονική διακύμανση. Οι τιμές τους ωστόσο είναι ιδιαίτερα σημαντικές στις χημικές και φυσικές διαδικασίες, ειδικά στο θέμα των μετρήσεων. Έτσι, είναι αναγκαία η αποδοχή από όλους κάποιων «Κανονικών Συνθηκών Πίεσης και Θερμοκρασίας» ώστε να μπορούν να αναπαράγονται σωστά τα πειράματα και οι μετρήσεις.

Στην χημεία, ο όρος Κανονικές Συνθήκες Θερμοκρασίας και ΠίεσηςΚανονικές Συνθήκες - ΚΣ) αναφέρεται σε θερμοκρασία 0°C (273.15 K) και πίεση 1 atm (ωρισμένη ως 101.325 kPa). Περίπου δηλαδή η θερμοκρασία πήξεως του νερού και η ατμοσφαιρική πίεση στην Μέση Στάθμη της Θάλασσας.

Στην χημεία επίσης, ο όρος Συνθήκες περιβάλλοντος αναφέρεται σε θερμοκρασία 25°C (298.15 K) και πίεση στα 100 kPa. Αν και υπάρχουν αρκετές παραλλαγές του ορισμού, η πλέον αποδεκτή είναι : ΚΣ είναι εκείνη η πίεση και εκείνη η θερμοκρασία, ώστε η σταθερά ισορροπίας για τον αυτοϊοντισμό του νερού να είναι 1.0x10-14.