Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Κλασική γλώσσα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η κλασική γλώσσα είναι μια γλώσσα με φιλολογική παράδοση. Βάσει του παρακάτω ορισμού, "πρέπει να είναι αρχαία, να ανήκει σε μια ανεξάρτητη πολιτισμική παράδοση, να μην είναι απότοκη μιας άλλης παράδοσης και πρέπει να έχει μεγάλο και εξαιρετικά πλούσιο σώμα αρχαίας λογοτεχνίας."1

Η κρίση μιας γλώσσας ως κλασικής σχετίζεται κυρίως με τη λογοτεχνία της, όχι τη γλώσσα per se. Αν και οι γλώσσες πιθανώς αλλάζουν σε διαφορετικούς ρυθμούς, εκείνες που αλλάζουν με βραδύ ρυθμό δεν είναι κατ' ανάγκην κλασικές ή αρχαίες. Επίσης, εφόσον δεν υπάρχει γλώσσα που να μην υφίσταται αλλαγή, οι κλασικές γλώσσες είτε τείνουν είναι νεκρές γλώσσες, ή επιδεικνύουν υψηλό βαθμό διγλωσσίας, όπως οι ομιλούμενες ποικιλίες της γλώσσας που έχουν απομακρυνθεί από την κλασική γραπτή γλώσσα με το πέρασμα των αιώνων.

Πίνακας περιεχομένων

Κατάλογος κλασικών γλωσσών

Βλ. επίσης

Δικτυακοί τόποι

Σημειώσεις - παραπομπές

1: Σύμφωνα με τον γλωσσολόγο του πανεπιστημίου του Μπέρκλεϊ Τζορτζ Χαρτ.


το παρόν λήμμα αντλεί τις πληροφορίες του από το αντίστοιχο της αγγλικής wikipedia