Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Κοπτική γλώσσα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Κοπτικά - met rem en kēme ["γλώσσα του λαού της Αιγύπτου"]
Περιοχή: Αίγυπτος
Κατάσταση: Εξαφανίστηκε κατά τον 16ο αιώνα
Γενετική ταξινόμηση: Αφροασιατικές γλώσσες

  Αρχαία Αιγυπτιακά
   Κοπτικά

Επίσημη κατάσταση
Επίσημη γλώσσα: Ορθόδοξης Κοπτικής Εκκλησίας
Ρυθμίζεται από: Ουδείς
Κώδικες γλώσσας
ISO 1
ISO 2 cop
ISO 3 cop

Η Κοπτική γλώσσα προέρχεται από την ύστερη φάση των Αιγυπτιακών γλωσσών, και είναι άμεσος απόγονος της αρχαίας αιγυπτιακής γλώσσας. Το κοπτικό αλφάβητο αποτελεί τροποποιημένη μορφή του ελληνικού αλφάβητου, με προσμίξεις ορισμένων γραμμάτων που ποικίλουν από διάλεκτο σε διάλεκτο και προέρχονται άμεσα από την δημοτική. Ως ζώσα γλώσσα καθημερινής επικοινωνίας η Κοπτική άνθισε από το 200 έως το 1100. επιβιώνει σήμερα ως λειτουργική γλώσσα της Κοπτικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Πίνακας περιεχομένων

Ταξινόμηση

Η Κοπτική είναι μέλος της οικογένειας των Αφροασιατικών γλωσσών και της υποοικογένειας των αιγυπτιακών γλωσσών. Στην Σαχιντ(δ)ική διάλεκτο, η γλώσσα είναι γνωστή ως met rem en kēme [κυρ. "γλώσσα του λαού της Αιγύπτου"] και met kuptaion [κυρ. "Αιγυπτιακή γλώσσα"]. Ο δεύτερος όρος απαντάται ενίοτε στην ελληνίζουσα μορφή met aiguption. Ο όρος logos ne aiguptios (κυρ., "Αιγυπτιακή γλώσσα") μαρτυρείται επίσης στην Σαχιδική διάλεκτο, αν και οι λέξεις λόγος και αιγύπτιος είναι ελληνικής προέλευσης.

Γεωγραφική κατανομή

Η Κοπτική ομιλείτο μόνο στην Αίγυπτο και ιστορικά δεν άσκησε επιδράσεις πέρα από τα σύνορά της, εκτός ίσως από τις μονές της Νουβίας. Οι σημαντικότερες επιδράσεις της Κοπτικής παρατηρούνται σε διάφορες σε αραβικές ή αραβοαιγυπτιακές διαλέκτους, στις οποίες διατηρήθηκε κατά ένα μεγάλο μέρος το κοπτικό λεξιλόγιο. Το μεγαλύτερο τμήμα, ωστόσο, αυτών των γλωσσικών δανείων περιορίστηκε σε σημαινόμενα της γεωργίας και του φυσικού περιβάλλοντος. Υπάρχουν επίσης λιγοστές λέξεις οι οποίες πέρασαν ως δάνεια στην στερεότυπη Αραβική γλώσσα. Για παράδειγμα

 • timsāḥ تمساح "Κροκόδειλος" (Σαχιδική te-msaḥ; Μποχαϊρική t-emsaḥ "ο κροκόδειλος")
 • ṭūbah طوبة "τούβλο" (Sahidic tōōbe */toːʔbe/; Μποχαϊρική tōbi */toːbi/), συνεπακόλουθα πέρασε στην Ισπανική γλώσσα (μέσω της ανδαλουσιανής Αραβικής).
 • wāḥah واحة "όασις" (Σαχιδική ouaḥe */waħe/; Μποχαϊρική oueḥi */weħi/)

Η αρχαία νουβιακή γλώσσα (και οι σύγχρονες Νουβιακές γλώσσες) δανείστηκαν αρκετές λέξεις κοπτικής προέλευσης.

Διάλεκτοι

 • Σαχιδική ή Σαχιντική (πρώην Θηβαϊκή). Είναι η διάλεκτος στην οποία γράφτηκαν τα περισσότερα κοπτικά κείμενα. Ήταν επίσης η σημαντικότερη διάλεκτος των προϊσλαμικών χρόνων.
 • Μποχαϊρική (Bohairic)ή Μεμφιτική διάλεκτος. Πιστεύεται εν γένει ότι προήλθε από το δυτικό Δέλτα του Νείλου. Σήμερα γίνεται προσπάθεια από μέλη της Κοπτικής εκκλησίας για την αναβίωση της σε καθημερινή χρήση.
 • Ακμιμική (Akhmimic), η εντόπια διάλεκτος της πόλης Ακμίμ ή Αχμίμ της αρχαίας Πανώπολης.
 • Λυκοπολιτική, επίσης γνωστή ως Υποακμιμική και Ασσιουτική.
 • Φαγιουμική, αποκαλείται ενίοτε και Μπασμουρική. Τοπική διάλεκτος αρχικά της περιοχής του Φαγιούμ, δυτικά της κοιλάδας του Νείλου.
 • Οξυρυγχιτική (Oxyrhynchite), αποκαλείται επίσης Μεσοκεμική ή (λανθασμένα) Μέση Αιγυπτιακή

Σύστημα γραφής

Κοπτικό αλφάβητο
Κοπτικό αλφάβητο

Η κοπτική γλώσσα χρησιμοποιεί αλφάβητο που προέρχεται σχεδόν καθ' ολοκληρίαν από το Ελληνικό, με την πρόσθεση έξι γραμμάτων στην Σαχιδική, που προέρχονται από την δημοτική. Η ποικιλομορφία αυτών των επιπρόσθετων γραμμάτων εξαρτάται άμεσα από την κοπτική διάλεκτο στην οποία χρησιμοποιούνται. Ορισμένα από τα ελληνικά γράμματα που χρησιμοποιεί το κοπτικό αλφάβητο εισήχθησαν και χρησιμοποιούντο αρχικά για λέξεις ελληνικής προέλευσης.

Βιβλιογραφία

Γενική μελέτη

 • Emmel, Stephen. 1992. "Languages (Coptic)". In The Anchor Bible Dictionary, edited by David Noel Freedman. Vol. 4 of 6 vols. New York: Doubleday. 180–188.
 • Kasser, Rodolphe. 1991. "Dialects". In The Coptic Encyclopedia, edited by Aziz Suryal Atiya. Vol. 8 of 8 vols. New York and Toronto: Macmillian Publishing Company and Collier Macmillian Canada. 87–96.
 • Loprieno, Antonio. 1995. Ancient Egyptian: A Linguistic Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Polotsky, Hans Jakob. 1971. "Coptic". In Afroasiatic: A Survey, edited by Carleton Taylor Hodge. (Jana Linguarum: Series Practica; 163). 's Gravenhage and Paris: Mouton. 67–79.

Γραμματικές

 • Lambdin, Thomas Oden. 1983. Introduction to Sahidic Coptic. Macon: Mercer University Press.
 • Layton, Bentley. 2000. A Coptic Grammar (Sahidic Dialect): With a Chrestomathy and Glossary. (Porta linguarum orientalium; N.S., 20). Wiesbaden: Harrassowitz.
 • Mattar, Nabil. 1990. A Study in Bohairic Coptic. Pasadena: Hope Publishing House.
 • Plumley, J. Martin. 1948. An Introductory Coptic Grammar (Sahidic Dialect). London: Horne & van Thal. Διαδικτυακή έκδοση

Λεξικά

 • Černý, Jaroslav. 1976. Coptic Etymological Dictionary. Cambridge and New York: Cambridge University Press.
 • Crum, Walter Ewing. 1939. A Coptic Dictionary. Oxford: Clarendon Press; Διαδικτυακή έκδοση
 • Vycichl, Werner. 1983. Dictionnaire étymologique de la langue copte. Leuven: Éditions Peeters.
 • Westendorf, Wolfhart. 1965/1977. Koptisches Handwörterbuch. Heidelberg: Carl Winter.

Φωνολογία

 • Depuydt, Leo. 1993. “On Coptic Sounds.” Orientalia 62 (new series): 338–375.
 • Loprieno, Antonio. 1997. “Egyptian and Coptic Phonology”. In Phonologies of Asia and Africa (Including the Caucasus), edited by Alan S. Kaye. Vol. 1 of 2 vols. Winona Lake: Eisenbrauns. 431–460.
 • Peust, Carsten. 1999. Egyptian Phonology: An Introduction to the Phonology of a Dead Language. (Monographien zur ägyptischen Sprache; 2). Göttingen: Peust & Gutschmidt.

Σύνδεσμοι

Τα κείμενα του Ναγκ Χαμαντί και η Κοπτική γλώσσα

Δικτυακοί τόποι


το λήμμα αντλεί τις πληροφορίες του από το αντίστοιχο της αγγλικής Wikipedia