Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Κράτος

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ένα κράτος είναι μία οργανωμένη πολιτική οντότητα που κατέχει καθορισμένη γεωγραφική περιοχή (χώρα) έχει δική της κυβέρνηση, νόμους και αναγνωρισμένη κυριαρχία.

Κράτη ανά τον κόσμο

Χρηματοδότηση ενεργειών του κράτους

Το κράτος συνήθως απαιτεί από τους πολίτες να δίνουν κάτι για να μπορεί το ίδιο να προσφέρει υπηρεσίες στους πολίτες του. Αυτό που δίνουν οι πολίτες στο κράτος λέγεται φόρος.