Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Λίτρο

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το Λίτρο είναι μία συμβατική μονάδα μέτρησης του όγκου των υγρων, καθώς και της χωρητικότητας. Ο διεθνής συμβολισμός του λίτρου είναι το λατινικό γράμμα "L" (σπανιότερα με τα δύο γράμματα "lt"). Ο ορισμός του λίτρου είναι μέσω του όγκου ενός κύβου που έχει μήκος ακμής 10 εκατοστά (cm), ισούται δηλαδή με ένα κυβικό δεκατόμετρο 1L=1dm3.

Ο όγκος είναι παράγωγο φυσικό μέγεθος (βασίζεται στο θεμελιώδη μέγεθος του μήκους), στο SI έχει ως βασική μονάδα το κυβικό μέτρο (m3). Το λίτρο ισούται με το 1/1000 του κυβικού μέτρου (1 m3 = 1000 L).

Συχνά χρησιμοποιείται η υποδιαίρεση του λίτρου που είναι ίση με το ένα χιλιοστό του λίτρου, το χιλιοστόλιτρο ή mL (1 L = 1000 mL).

  • Ως μονάδα χωρητικότητας έχει ευρεία εφαρμογή κυρίως σε μικρούς χώρους όπως ψυγείων, αποθηκευτικών χώρων οχημάτων κ.λπ.


Υποδιαιρέσεις / Πολλαπλάσια του Λίτρου

10-12L        pl ή pL       Πικόλιτρο

10-9L         nl ή nL        Νανόλιτρο

10-6L         μl ή μL        Μικρόλιτρo

10-3L         ml ή mL      Χιλιοστόλιτρο

10-2L         cl ή cL        Εκατοστόλιτρο

10-1L         dl ή dL        Δεκατόλιτρο

100L          l  ή   L         Λίτρο

101L         dal ή daL     Δεκάλιτρο

102L         hl ή hL        Εκατόλιτρο

103L         kl ή kL        Κιλόλιτρο

106L         Ml ή ML      Μεγατόλιτρο

109L         Gl ή GL       Γιγάλιτρo

1012L        ΤL ή Tl        Τεράλιτρο
Μοναδες μετατροπής

  • 1 cu cm (cm3) = 0.0610 in2 = 1 ml
  • 1 cu decimetre(dm3)= 1000 cm2 = 0.0363 ft3
  • 1 cu meter(m3)) = 1000 dm2 = 1.3080 yd2
  • 1 litre(L) = 1 dm2 = 1.7600 pt
  • 1 gallon(gal) = 4.546 litre
  • 1 ounce = 28.413 ml