Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Μάζα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η μάζα είναι μία ιδιότητα των φυσικών σωμάτων που μετρά το ποσό ύλης που περιέχεται σε ένα σώμα. Είναι η κεντρική έννοια της Κλασικής Μηχανικής και των παρεμφερών πεδίων. Στο σύστημα μονάδων SI, η μάζα μετράται σε χιλιόγραμμα και αποτελεί θεμελιώδη μονάδα μέτρησης στο σύστημα αυτό.

Η έννοια της μάζας αναφέρεται σε δύο ξεχωριστές φυσικές ποσότητες:

  • Η αδρανειακή μάζα (ή μάζα αδράνειας) είναι ένα μέτρο της αδράνειας ενός σώματος, που είναι η αντίσταση που προβάλει ένα σώμα σε κάθε αλλαγή της κινητικής του κατάστασης όταν του ασκείται μία δύναμη. Ένα σώμα με μικρή μάζα αδράνειας μεταβάλλει εύκολα την κίνησή του, ενώ ένα σώμα με μεγάλη μάζα αδράνειας μεταβάλλει την κίνησή του δυσκολότερα.
  • Η βαρυτική μάζα είναι ένα μέτρο του πόσο ισχυρή είναι η αλληλεπίδραση ενός σώματος με τη βαρυτική δύναμη. Στο ίδιο βαρυτικό πεδίο, σε ένα σώμα με μικρότερη βαρυτική μάζα ασκείται μικρότερη δύναμη από ένα σώμα με μεγαλύτερη βαρυτική μάζα. (Αυτή η ποσότητα συγχέεται μερικές φορές με το βάρος).

Έχει δειχθεί πειραματικά ότι η αδρανειακή και η βαρυτική μάζα είναι ισοδύναμες στα πλαίσια του πειραματικού σφάλματος, αν και εννοιολογικά είναι διαφορετικές. Παρακάτω θα συζητήσουμε τους ορισμούς και τις συνέπειες καθεμιάς από τις ποσότητες αυτές.

Πίνακας περιεχομένων

Αδρανειακή Μάζα

Βαρυτική Μάζα

Ισοδυναμία των Αδρανειακών και Βαρυτικών Μαζών

Συνέπειες της Σχετικότητας