Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Μέγεθος

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Γενικά τόσο στη Γεωμετρία όσο και στη Φυσική ο όρος Μέγεθος αποτελεί έννοια διαστάσεων αντικειμένου, κατ΄ έκταση, ή κατ΄ όγκο ή και κατά ποσότητα. Συνεπώς μέγεθος είναι η οποιαδήποτε ποσότητα που μπορεί να μετρηθεί. Παραδείγματα: Μέγεθος πλατείας, οικίας, πλοίου (χωρητικότητα ή μήκος), πλήθος, βουνού (ύψος), διαδήλωσης (αριθμού διαδηλωτών) κλπ.

Ως μαθηματικός όρος: Μέγεθος ονομάζεται κάθε ποσό που επιδέχεται αύξηση ή μείωση και επομένως μπορεί να μετρηθεί και να εκφρασθεί με αριθμούς.

  • Ο αριθμός που αποτελεί το μέτρο κάποιου μεγέθους είναι ο λόγος (διαφορά) του εξεταζόμενου μεγέθους προς άλλο ομοειδές το οποίο έχει επιλεχθεί ως μονάδα μέτρησης.

Είδη φυσικών μεγεθών

Ως φυσικά μεγέθη (μεγέθη που εξετάζει η Φυσική) χαρακτηρίζονται: το μήκος,(και εξ αυτού το πλάτος και το υψος) η μάζα, ο χρόνος, η ένταση ηλεκτρικού ρεύματος, η θερμοκρασία, η ένταση φωτεινής ακτινοβολίας, η ποσότητα ουσίας καθώς και εκ των παραγώγων μονάδων αυτών το εμβαδό, ο όγκος, η συχνότητα, η δύναμη, η πίεση, η ενέργεια, η ισχύς, η ηλεκτρική τάση, η ηλεκτρική αντίσταση, το ηλεκτρικό φορτίο καθώς και η ραδιενέργεια.
Τα μεγέθη διακρίνονται επίσης κατά το μέτρο τους σε "μονόμετρα" και "διανυσματικά".

  1. Τα μονόμετρα είναι τα μεγέθη που για να οριστούν χρειάζονται μόνο ένα αριθμό και μια μονάδα μέτρησης, όπως το μήκος, η απόσταση, η μάζα.
  2. Τα διανυσματικά απαιτούν φορέα, φορά και σημείο εφαρμογής, όπως είναι η ταχύτητα και η επιτάχυνση.

Σημειώσεις

Δείτε επίσης