Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Μέτρηση

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η Μέτρηση είναι από τα πρώτα πράγματα που ανακάλυψε ο άνθρωπος. Από την αρχή ο άνθρωπος δημιούργησε στοιχειώσες μονάδες μέτρησεις για να μετρήσει απλά πράγματα.

Τυπικά όμως η Μέτρηση σαν έννοια είναι η σύγκριση δύο ίδιων μεγεθών. Για να μετρήσουμε ένα μέγεθος για παράδειγμα το ύψος χρειαζόμαστε ένα πρότυπο για να συγκρίνουμε το ύψος με το πρότυπο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα από παλιά να δημιουργηθεί μια σειρά προτύπων μονάδων. Όμως δεν είναι πολύ εύκολο μια και μπορεί να εμπεριέχει σφάλμα.

Έτσι μετά από χρόνια και με την βοήθεια της τεχνολογίας φτιάχτηκαν συσκευές μετρήσεως, οι οποίες βοήθησαν στην μέτρηση τον μεγεθών. Με την πάροδο των χρόνων και με την ανάπτυξη της τεχνολογίας οι συσκευές έγιναν πιο αξιόπιστες, πιο εύκολες στην χρήση και πιο γρήγορες στη συλλογή των αποτελεσμάτων.

Οι μετρήσεις παίζουν μεγάλο ρόλο στην βιομηχανία μια και αυτός ο κλάδος είναι αρκετά ευαίσθητος και δεν έχει περιθώρια για λάθη σε τέτοια μεγέθη. Για παράδειγμα σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο ή σε ένα αεροπλάνο τα όργανα μετρήσεων είναι το άλφα και το ωμέγα και τυχών λάθη στην ακρίβεια των οργάνων θα είχε δυσάρεστα αποτελέσματα.

Μεγέθη

Τα μεγέθη είναι ποσότητες που αντιστοιχούν σε φυσικά φαινόμενα. Τα μεγέθη χωρίζονται σε μονόμετρα και διανυσματικά. Τα μονόμετρα είναι τα μεγέθη που για να οριστούν χρειάζονται μόνο ένα αριθμό και μια μονάδα μέτρησης. Τα διανυσματικά απαιτούν φορέα, φορά και σημείο εφαρμογής. Για παράδειγμα τα μονόμετρα είναι το μήκος, η απόσταση, η μάζα ενώ τα διανυσματικά είναι η ταχύτητα και η επιτάχυνση. Για να ορισθεί ένα μέγεθος εκτός από ένα αριθμό θα χρειαστούμε και μία μονάδα μέτρησης γιατί χωρίς αυτήν θα επικρατούσε μία συγχυση. Έτσι για την αποφυγεί αυτής της συγχυσης ορίσαμε μονάδες μέτρησεις.

Μονάδες μέτρησης

Από πολύ παλιά οι άνθρωποι δημιούργησαν συστήματα μονάδων μέτρησης. Υπάρχει το Βαβυλωνιακό σύστημα, το Αιγυπτιακό σύστημα, το ελληνικό, το ρωμαϊκό, το κινέζικο, το βρεττανικό και άλλα δεκάδες συστήματα. Για να αποφύγουμε όπως είπαμε παραπάνω την σύγχυση από το 1960 ισχύει παγκοσμίως το σύστημα SI (International System of units) στις μετρήσεις.

Μέγεθος Μονάδα Σύμβολο
Μήκος Μέτρο m
Μάζα Χιλιόγραμμο kg
Χρόνος Δευτερόλεπτο sec
Θερμοκρασία Kelvin K
Ταχύτητα Μέτρο ανά δευτερόλεπτο m/sec
Συχνότητα Hertz Hz
Δύναμη Newton Nt
Ενέργεια Joule J
Ηλεκτρικό ρεύμα Ampere A
Ισχύς Watt W
Πίεση Newton ανα τετραγωνικό μέτρο Nt/m²
Μαγνητική ροή Weber Wb
Επαγωγή Henry H

Πρόθεμα SI

Για να αποφύγουμε σε κάποιες μετρήσεις τους πολύ μεγάλους ή πολύ μικρούς αριθμούς χρησιμοπιούμε προθέματα. Για παράδειγμα δεν χρειάζεται να γράψουμε ότι ο σκληρός δίσκος έχει χωρητικότητα 100.000.000.000 Bytes αλλά λέμε ότι έχει 100 GBytes.

10n Πρόθεμα Σύμβολο Δεκαδικό Ισοδύναμο
1024 yotta Y 1 000 000 000 000 000 000 000 000
1021 zetta Z 1 000 000 000 000 000 000 000
1018 exa E 1 000 000 000 000 000 000
1015 peta P 1 000 000 000 000 000
1012 tera T 1 000 000 000 000
109 giga G 1 000 000 000
106 mega M 1 000 000
103 kilo k 1 000
102 hecto h 1 00
101 deka da 10
100 (None) (None) 1
10-1 deci d 0,1
10-2 centi c 0,01
10-3 milli m 0,001
10-6 micro μ (u) 0,000 001
10-9 nano n 0,000 000 001
10-12 pico p 0,000 000 000 001
10-15 femto f 0,000 000 000 000 001
10-18 atto a 0,000 000 000 000 000 001
10-21 zepto z 0,000 000 000 000 000 000 001
10-24 yocto y 0,000 000 000 000 000 000 000 001