Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Μαζικός αριθμός

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο μαζικός αριθμός είναι το πλήθος των νουκλεονίων (νετρονίων και πρωτονίων) που εμπεριέχονται μέσα στον πυρήνα κάθε ατόμου. Συμβολίζεται με Α. Ο μαζικός αριθμός δεν είναι χαρακτηριστικός ενός χημικού στοιχείου: τα διάφορα ισότοπα κάποιου στοιχείου έχουν ίδιο αριθμό πρωτωνίων, αλλά διαφορετικό αριθμό νετρονίων. Συνήθως, σαν μαζικός αριθμός ενός στοιχείου αναφέρεται αυτός του πιο σταθερού ισοτόπου του. Πυρήνες που έχουν τον ίδιο μαζικό αριθμό, αλλά ο αριθμός των πρωτονίων του ενός ισούται με τον αριθμό των νετρονίων του άλλου λέγονται κατοπτρικοί πυρήνες. Για παράδειγμα κατοπτρικοί πυρήνες θεωρούνται ο {}_5^{11}\!B (Βόριο) με τον {}_6^{11}\!C (Άνθρακας).