Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Μαθηματική γεωγραφία

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η Μαθηματική γεωγραφία είναι ο δεύτερος σπουδαίος κλάδος της Γεωγραφίας μετά τη Φυσική γεωγραφία που έχει ως αντικείμενο μελέτης τα λεγόμενα γεωγραφικά μαθηματικά φαινόμενα. Στη κατηγορία αυτών υπάγονται:

  • Το σχήμα και το μέγεθος της Γης, και
  • Η θέση της Γης στο Ηλιακό σύστημα.

Οι δύο αυτοί κύριοι παράγοντες αποτελούν και το θέμα της Μαθηματικής γεωγραφίας. Εξ αυτών προσδιορίζονται ο ορίζοντας, οι διαστάσεις της Γης, ο προσανατολισμός, ο προσδιορισμός ενός σημείου σ΄ αυτή, δηλαδή οι γεωγραφικές συντεταγμένες ενός τόπου, η κίνηση της Γης και τα φαινόμενα που προέρχονται απ΄ αυτή όπως: ο γήινος χρόνος, η ώρα, η ημέρα, η νύκτα, οι εποχές, το ημερολόγιο, ακόμη και το εορτολόγιο.
Όλα αυτά και επιμέρους πλήθος άλλων εξ αυτών αποτελούν τα θέματα της Μαθηματικής γεωγραφίας.