Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Μεταβαλλόμενη κατάσταση συνείδησης

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η μεταβαλλόμενη κατάσταση συνείδησης[1] είναι οποιαδήποτε διανοητική κατάσταση διαφέρει από την κανονική κατάσταση συνείδησης ενός ατόμου. Τον όρο επινόησε ο ψυχολόγος Τσαρλς Ταρτ (Charles Tart) και περιγράφει προσωρινές αλλαγές της αφυπνισμένης κατάστασης συνείδησης. Τα μέσα για την επίτευξη μεταβαλόμενης κατάστασης συνείδησης ποικίλουν. Μπορούν να είναι φυσικά, όπως το αλκοόλ, οι ναρκωτικές ουσίες, τα όνειρα, η στέρηση ύπνου και οι παραισθήσεις ή αποτέλεσμα κάποιας εφηρμοσμένης τεχνικής, όπως η ύπνωση, ο διαλογισμός και η αισθητηριακή αποστέρηση.

Σχετική βιβλιογραφία

  • James, William The varieties of religious experience (1902) ISBN 0-14-039034-0
  • Tart, Charles T., editor. Altered States of Consciousness (1969) ISBN 0-471-84560-4
  • Tart, Charles T. States of Consciousness (2001) ISBN 0-595-15196-5
  • Wier, Dennis R. Trance: from magic to technology (1995) ISBN 1-888428-38-4
  • Hoffman, Kay (1998). The Trance Workbook: understanding & using the power of altered states. Translated by Elfie Homann, Clive Williams, and Dr Christliebe El Mogharbel. Translation edited by Laurel Ornitz. ISBN 0-8069-1765-2

Παραπομπές

  1. «Για τη μετάφραση του όρου ως μεταβαλλόμενη κατάσταση συνείδησης βλ. «Μεταβαλόμενες Καταστάσεις Συνείδησης» (Altered States of Consiousness) στο Φωτεινά Μονοπάτια, συλλογικό έργο, εκδ. 1977, 1980, 1993, σελ. 70. επιμ. Κ. Καλογερόπουλος και D. A. Nowicki, Οι Λεωφόροι του Νου (μτφρ. Δρ Θ. Σιαφαρίκας), εκδ. 1989, 13. Εναλλακτικές μεταφράσεις που παραπέμπουν στο ίδιο λήμμα μπορούν να αναζητηθούν στα http://www.medicalhypnosis.gr/site/ipnosi.htm, όπου προτείνεται μεταβλημένη κατάσταση της συνείδησης και http://www.translatum.gr/forum/index.php/topic,5711.0.html όπου υποδεικνύεται ο όρος αλλοιωμένη κατάσταση συνείδησης ή αλλοιωμένη συνειδησιακή κατάσταση

Δικτυακοί τόποι